Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

En stor del af redningsberedskabets virksomhed er rettet mod at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø i forbindelse med ulykker, katastrofer eller andre større hændelser. Redningsberedskabets funktion under indsats er derfor ofte forbundet med usædvanlige og farlige arbejdsforhold.

 

Det er væsentligt, at alt personel medvirker til forbedring af de sikkerhedsmæssige forhold og så vidt muligt tager medansvar for egen og andres sikkerhed.

 

Uddannelses- og øvelsesaktiviteterne i redningsberedskabet skal gennemføres under de sikkerhedsmæssige forhold, som Arbejdstilsynet har fastsat. Uddannelses- og øvelsesaktiviteterne skal tillige være med til at højne sikkerheden under indsats.

 

Sikkerhed og ansvar

Uddannelsesstedet har ansvaret for sikkerheden. Sikkerhedsmæssige forhold i redningsberedskabet bør behandles i overensstemmelse med arbejdspladsens allerede eksisterende sikkerhedsorganisation. Her bør man behandle alle forhold og enhver form for hændelse, som vurderes relateret til sikkerhed.

 

Til inspiration i sikkerhedsarbejdet henvises til virksomhedens egen sikkerhedspolitik samt Arbejdstilsynets regler og branchevejledninger m.m.

 

Deltagerens arbejdsgiver har ansvaret for at tegne arbejdsskadeforsikring for medarbejderen i overensstemmelse med lovgivningen om arbejdsskader.