Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I Kommunerne 
 

Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp 

  

Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp er almene grundkompetencer for redningsberedskabspersonel. I uddannelsen til brandmand indgår uddannelsen Håndtering af tilskadekomne, ligesom den er en del af uddannelsen for øvrigt redningsberedskabspersonel.


Uddannelserne skal give deltagerne viden og praktiske færdigheder, så de er i stand til alene og sammen med kollegaer og ambulancemandskab at give situationsafhængig førstehjælp til tilskadekomne på et indsatssted.

Førstehjælpsuddannelserne giver et bredere og mere alment anvendeligt beredskab for den enkelte til at yde førstehjælp, og førstehjælpsuddannelserne benyttes såvel bredt i uddannelserne af redningsberedskabets personel, som af den enkelte borger.

Alt redningsberedskabspersonel skal inden deres beredskabsfaglige uddannelse påbegyndes have gennemført Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelse ”Førstehjælpere med særligt ansvar” af 12 timers varighed.

Uddannelserne
Redningsberedskabets uddannelser i håndtering af tilskadekomne og førstehjælp gennemføres af kommunerne i overensstemmelse med uddannelsesplanen fra Beredskabsstyrelsen og for så vidt angår de almene førstehjælpsuddannelser uddannelsesplanerne fra Dansk Førstehjælpsråd.

Beredskabsstyrelsens uddannelse ”Håndtering af tilskadekomne” gennemføres af instruktører med forudsætninger som angivet i uddannelsesplanen.

Førstehjælpeuddannelserne, der gennemføres i regi af Dansk Førstehjælpsråd, gennemføres af certificerede førstehjælpsinstruktører, der jf. Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer har gennemført rådets obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse for førstehjælpsinstruktører minimum hvert femte år.

Redningsberedskabets personel vedligeholdes gennem den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse inden for de respektive fagområder hvert år i såvel Håndtering af tilskadekomne som i den almene førstehjælp.

For redningsberedskabspersonale, der alene har gennemført den almene førstehjælpsuddannelse af 12 timers varighed som ovenfor anført, vedligeholdes med Dansk Førstehjælpsråds opdateringsuddannelser ”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop” og Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp”.
 
Uddannelserne gennemføres for redningsberedskabsfagligt personale hvert andet år.


Undervisningsmaterialer

Beredskabsstyrelsen har publiceret lærebøger, DVD’er og lignende autoriseret undervisningsmateriale til redningsberedskabets uddannelse i Håndtering af tilskadekomne. Bestil og køb materiale via linket til højre på siden.

 

Sidst opdateret 11-03-2020 - kl. 09:19