Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 
 

Uddannelser i fagområdet Behandlingspladsassistent 

Opgavevaretagelsen med behandling af personer uden for sygehus, herunder behandlingspladsområdet, henhører under sundhedsområdet jf. bekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 ”Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet”.

Det er således regionrådenes ansvar, at der er planlagt for området.
Uddannelse inden for området fastsættes typisk af den præhospitale virksomhed i regionen. Såfremt den fortsat ønskes gennemført i regi af redningsberedskabet, vil det skulle ske som led i et samarbejde mellem Regionen og det enkelte kommunale redningsberedskab.
Sidst opdateret 11-03-2020 - kl. 11:13