Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Frivillige 
 

Enhedstimebetalingssystemet 

Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige og ungdomsbrandkorps. Tilskuddet ydes gennem enhedstimebetalingssystemet, som administreres af Beredskabsstyrelsen.

I højre side finder du de relevante dokumenter vedr. enhedstimebetaling. Det er vigtigt at læse vejledningen inden du søger og hvis du er i tvivl om noget.

Tidsfrister i forbindelse med enhedstimebetaling:

Ansøgninger: Senest 1. oktober året før uddannelsesåret.

BEMÆRK: Fristen for ansøgninger til 2019 er rykket til 1. november 2018

Regnskab: Senest 1. februar året efter uddannelsesåret.

Anvend altid de konkrete blanketter, der er mærket med uddannelsesåret.

Blanketterne findes i menuen i højre side og er i regnearksformat (Excel). Hver blanket består af flere faneblade og indeholder en vejledning nederst på forsiden. Følg denne vejledning nøje, når ansøgning/regnskab indsendes til Beredskabsstyrelsen.

I menuen til højre findes også eksempler på, hvordan skemaerne skal udfyldes.

Uddannelse af frivillige:
De redningsberedskaber, der planlægger at uddanne frivillige, kan i god tid før et uddannelsesår gøre sine uddannelsesbehov op. Anvend ansøgningsblanket for det pågældende år og husk de angivne frister for indsendelse. Ansøgningsblanketten er fortrykt de godkendte uddannelser, som der kan søges enhedstimebetaling til. Uddannelser herudover kræver forudgående godkendelse af Beredskabsstyrelsen.

Uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps:
Ledere af ungdomsbrandkorps kan i samarbejde med den kommune eller det beredskab, som ungdomsbrandkorpset har et tilknytningsforhold til, planlægge uddannelsesaktiviteter for ungdomsbrandkorpset i god tid.

Der er via menuen til højre udgivet et katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for medlemmer af ungdomsbrandkorps.

Der kan ansøges om tilskud via enhedstimebetalingssystemet ud fra tilsvarende principper som gælder for uddannelse af frivillige, og det følger heraf, at der også efter uddannelsesåret skal aflægges regnskab for de gennemførte uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps, der har modtaget tilskud.

Vejledningen for enhedstimebetaling gælder også for ansøgninger vedr. ungdomsbrandkorps, derudover henvises til særlige bestemmelser, der fremgår i kataloget over uddannelsesaktiviteter i Ungdomsbrandkorps.  Anvend ansøgningsblanket for det pågældende år og husk de angivne frister for indsendelse.

Særligt om børneattester
Der gøres opmærksom på, at den kommune eller det redningsberedskab, der forestår ansøgningen, har pligt til at sikre, at der er indhentet de påkrævede børneattester jf. bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps, bekendtgørelse 1125, af 11. august 2016.
Sidst opdateret 21-03-2019 - kl. 10:42