Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Farligt gods 
 

Chaufførkurser 

Førere af køretøjer med farligt gods skal have et ADR-bevis. Chaufføren skal mindst have bestået et grundkursus for at få et ADR-bevis, men der kan også være krav om, at chaufføren har gennemført specialiseringskurser.

Reglerne om uddannelse af førere af køretøjer med farligt gods er beskrevet i ADR-konventionen og i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. Læs mere om reglerne for vejtransport af farligt gods via følgende link: Regler

Læs mere om chaufførkurser til transport af farligt gods ad vej via følgende links:
 


Udstedelse af ADR-beviser (BAT-systemet)
ADR-beviser udstedes via et online bevisadministrationssystem kaldet BAT. BAT er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens system, der også anvendes til beviser udstedt i deres og Færdselsstyrelsens regi.

Chauffører vil hos kursusudbyderen få taget et digitalt foto og skrive en digital underskrift. Efter bestået eksamen indsender kursusudbyderen ansøgning om ADR-bevis til Beredskabsstyrelsen via BAT.

Samtidig udsteder kursusudbyderen et betalingskrav for gebyret for ADR-beviset (pt. 290 kr.). Ved tilmelding skal det derfor oplyses, hvem der skal betale gebyret for ADR-beviset. Betaling kan ske på én af følgende måder:

  • Chaufføren kan selv betale som en online kortbetaling, ved at kursusudbyderen sender et betalingslink til chaufføren. Chaufføren kan da også (fra og med 3. februar 2020) logge på bevisadministrationssystemet BAT (https://bat2.trafikstyrelsen.dk/) med NemID og foretage sin betaling der.
  • En virksomhed kan betale som en online kortbetaling, ved at kursusudbyderen sender et betalingslink til virksomheden på baggrund af oplyst CVR-nummer. 
  • Betaling kan ske via E-faktura på baggrund af oplyst EAN-nummer mv. (hvis eksempelvis kommunen/jobcenteret, Forsvaret eller anden offentlig myndighed skal betale, eller hvis en virksomhed skal betale og kan modtage E-faktura).

Efter betaling af gebyr sættes ADR-beviset automatisk i produktion ved en ekstern kortproducent, som herefter sender ADR-beviset direkte hjem til chaufføren med posten. Der må forventes at gå ca. 1 uge regnet fra betalingsdatoen til beviset modtages.

Der udstedes ikke et midlertidigt ADR-bevis, så chaufføren må ikke køre med farligt gods, før ADR-beviset er modtaget. Kurser skal derfor gennemføres i tilstrækkeligt god tid, inden beviset skal bruges. 

Skal du på repetitionskursus, er det fx vigtigt, at du tilmelder dig i god tid, så du kan nå at modtage dit nye ADR-bevis inden udløbet af dit nuværende ADR-bevis. Det er muligt at deltage i repetitionsuddannelsen i et helt år op til ADR-bevisets udløb. Uanset hvornår repetitionsuddannelsen finder sted inden for denne etårige periode, vil det nye ADR-bevis få samme udløbsdato (den gamle udløbsdato + 5 år).

Yderligere oplysninger kan fås ved de enkelte kursusudbydere eller ved henvendelse til Beredskabsstyrelsen, Brandforebyggelse, brs-ktp-bfo@brs.dk.

Find en oversigt over kursusudbydere ved at klikke på linket ”Godkendte udbydere af farligt gods chaufførkurser” i højre kolonne.  

Til toppen


Tre gode råd til dig, der skal have ADR-bevis:

1. Meld dig til det rigtige farligt gods kursus fra starten
Overvej med det samme, om du – udover grundkursus - har brug for et specialiseringskursus i klasse 1, klasse 7 og/eller tank. Hvis du har brug for det, vil det som regel være en fordel at tage kurserne i et samlet forløb (heldækkende kursus) sammen med grundkurset. Heldækkende kurser afsluttes med én eksamen. Der skal derfor kun udstedes ét bevis, og så skal der kun betales gebyr én gang.

Nogle kursusudbydere tilbyder ikke heldækkende kurser. I de tilfælde er det ekstra vigtigt, at du fra starten gør tydeligt opmærksom på, hvilke kurser du ønsker, og at du først vil have et bevis, når du er helt færdig med alle eksamener.

2. Giv kursusudbyderen oplysning om dit gamle ADR-bevis
Når dit bevis er ved at udløbe, er det valgfrit, om du vil forny det ved at tage et repetitionskursus eller ved at tage et nyt førstegangskursus. Hvis du vælger at forny dit bevis ved at deltage i et førstegangskursus, skal du fra starten gøre kursusudbyderen tydeligt opmærksom på, at du har et gyldigt bevis i forvejen. Dette er vigtigt for, at den rigtige udløbsdato kommer på dit nye bevis.

3. Giv kursusudbyderen oplysning om, hvem der skal betale for dit ADR-bevis
Når du møder frem på kurset, skal du oplyse, hvem der skal betale gebyret for ADR-beviset, dvs. om det er dig selv eller den virksomhed du er ansat i, og i givet fald om virksomheden ønsker en e-faktura.

Til toppen


Mistet ADR-bevis 
En chauffør, der har mistet sit ADR-bevis, kan selv (fra og med 3. februar 2020) bestille et erstatningsbevis ved at logge på bevisadministrationssystemet BAT (https://bat2.trafikstyrelsen.dk/) med NemID. Der skal betales et gebyr (pt. 290 kr.) til Beredskabsstyrelsen for udstedelsen af erstatningsbeviset. Chaufføren kan betale som en online kortbetaling i BAT eller anføre oplysninger om den virksomhed, der skal betale.

Alternativt kan chaufføren tage kontakt til den kursusudbyder, der i sin tid udstedte/bestilte det mistede bevis. Da kan kursusudbyderen foretage bestilling af et erstatningsbevis og sende betalingslink til online kortbetaling til chaufføren eller den virksomhed, der skal betale. 

Ved bestilling af et erstatningsbevis bliver det eksisterende (mistede) bevis ugyldigt.

Der udstedes ikke et midlertidigt ADR-bevis, så chaufføren må som udgangspunkt ikke køre med farligt gods, før erstatningsbeviset er modtaget. I tilfælde, hvor en chauffør har mistet sit danske ADR-bevis, fordi det er bortkommet, beskadiget eller stjålet, kan Beredskabsstyrelsen dog med digital post fremsende dokumentation til chaufføren for, at vedkommende har fået udstedt et ADR-bevis, der er mistet. Henvendelse herom skal ske til Beredskabsstyrelsen. Ved medbringelse af dokumentationen tillades chaufføren at transportere farligt gods i Danmark uden medbringelse af det mistede ADR-bevis i en begrænset periode på 14 dage, dog ikke efter udløbsdatoen for det mistede bevis. Der kan ikke udstedes midlertidig dokumentation til transport i udlandet.

Til toppenGrundkurser og specialiseringskurser
For at få et ADR-bevis skal chauffører altid have gennemført et grundkursus, mens specialiseringskurser vælges til efter behov. På den baggrund er uddannelsen til at erhverve et ADR-bevis delt ind i fire dele.

 

  • Et grundkursus.
  • Et specialiseringskursus for transport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1).
  • Et specialiseringskursus for transport af radioaktive stoffer (klasse 7).
  • Et specialiseringskursus for transport af farligt gods i tanke over 1.000 liter og tankcontainere over 3.000 liter (tank).

Grundkurset og hvert af de tre specialiseringskurser udbydes både enkeltvist og som heldækkende kurser. I de heldækkende kurser integreres grundkurset med et eller flere af specialiseringskurserne. Har man allerede et grundkursus og får senere behov for et specialiseringskursus, kan man udvide sit ADR-bevis ved at tage det pågældende specialiseringskursus. Specialiseringskurset vil dog aldrig have længere gyldighed end det grundkursus, der giver én adgang til specialiseringskurset.
 
Hyppigheden af kurser afhænger af efterspørgslen. Vær således opmærksom på, at nogle kurser kun sjældent udbydes.  

Til toppen


Repetitionsuddannelse
Et ADR-bevis er gyldigt i fem år. Chauffører kan forny deres bevis ved at gennemføre et repetitionskursus, inklusive eksamen, i året op til ADR-bevisets udløbsdato.  

En chauffør med et ADR-bevis, der udløber 15. december 2020, skal således have gennemført eksamen til repetitionskurset i løbet af perioden fra 15. december 2019 til 15. december 2020. Uanset datoen for repetitionskurset inden for perioden vil chaufførens ADR-bevis blive forlænget til 15. december 2025.  

Vær opmærksom på, at specialiseringskurser i repetitionsuddannelsen kun udbydes som del af et heldækkende kursus. Man skal altså repetere et eventuelt specialiseringskursus samtidig med et grundkursus.  

Til toppen


Godkendte udbydere
Beredskabsstyrelsen har godkendt en række udbydere af chaufførkurser til transport af farligt gods ad vej. Find en oversigt over disse kursusudbydere ved at klikke på linket ”Godkendte udbydere af farligt gods chaufførkurser” i højre kolonne. Listen er ikke udtømmende, idet der er enkelte godkendte udbydere, der ikke har ønsket at fremgå af brs.dk.  

Virksomheder, der ønsker at blive godkendt som udbyder af farligt gods chaufførkurser, kan finde Beredskabsstyrelsens vilkår mv. i højre kolonne øverst på siden.

Til toppen


Undtagelser

Hvis mængden af farligt gods pr. transporterende enhed (køretøj med evt. anhænger) overholder bestemte grænser, er der mulighed for at gennemføre transporten som en såkaldt frimængdetransport. Ved frimængdetransport er det ikke påkrævet, at chaufføren har et ADR-bevis, hvis vedkommende i stedet har gennemført uddannelse svarende til andre personer med farligt gods opgaver. Kravene til disse personers uddannelse fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen.  

Læs mere om denne uddannelse ved at klikke på  følgende link: Uddannelse af andre personer med farligt gods opgaver.    

Vær opmærksom på andre undtagelser i ADR-konventionens afsnit 1.1.3 samt i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. Læs disse regler og mere om frimængdetransport ved at klikke på links øverst i højre kolonne. 
  

Til toppen

Sidst opdateret 29-06-2020 - kl. 13:09