Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Farligt gods 
 

Farligt gods 

Farligt gods er en fælles betegnelse for stoffer og genstande med så farlige egenskaber, at de kan forårsage skader på mennesker, dyr, miljø eller ejendom, hvis ikke de håndteres korrekt under transport. Chauffører og andre personer med arbejdsopgaver vedrørende vejtransport af farligt gods skal have bestemte uddannelser.  

På denne del af hjemmesiden kan man læse om følgende:
  • Chaufførkurser - For at forebygge uheld og hændelser med farligt gods, er der indført et krav om, at chauffører skal have et ADR-bevis.
  • Uddannelse af andre personer med farligt gods opgaver - Der er krav om uddannelse af andre personer med arbejdsopgaver vedrørende vejtransport af farligt gods, f.eks. en truckfører, der læsser farligt gods på et køretøj.
  • Eftersyn af IBC’s - Personer, der skal udføre periodisk prøvning og eftersyn af visse IBC’s, er også omfattet af uddannelseskrav.

 

Regelgrundlag
De danske regler om uddannelse fremgår af bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. Reglerne er en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods. Direktivet pålægger medlemslandene at implementere ADR-konventionen.

I uddannelsessammenhæng er følgende dele af ADR-konventionen relevante:

  • Uddannelse af chauffører til transport af farligt gods er beskrevet i afsnit 8.2.1 og afsnit 8.2.2.
  • Uddannelse af andre personer med farligt gods arbejdsopgaver er beskrevet i kapitel 1.3.
Sidst opdateret 28-06-2019 - kl. 11:47