Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
Møde, Foto: Beredskabsstyrelsen
 

Uddannelse 

For at beredskabet skal kunne fungere bedst muligt, bør medarbejderne have de kompetencer, der er nødvendige for at løse de beredskabsmæssige opgaver.


For at iværksætte et uddannelsesprogram bør organisationen først danne sig et overblik over hvilke kompetencer, den skal råde over i forbindelse med beredskabsplanlægning og krisestyring. Kompetencerne kan findes hos ansatte i organisationen, eller de kan rekvireres fra andre organisationer.


Hvem skal uddannes?
Som udgangspunkt bør alle de medarbejdere i organisationen, have et solidt kendskab til organisationens beredskabspolitik, beredskabsprogram og generelle beredskabsplan. Organisationen bør tage højde for, at større ulykker og katastrofer kan indtræffe også uden for normal arbejdstid. Således bør også vagt- og ekstrapersonale have et tilstrækkeligt uddannelsesniveau, samt indgå i øvelser og andre forberedende aktiviteter. 


Alle medarbejdere, der potentielt kan indgå i kriseorganisationen bør kende deres  egne roller samt den overordnede ansvarsfordeling og de procedurer, der ligger til grund for håndteringen af krisestyringens fem kerneopgaver.

Sidst opdateret 17-10-2016 - kl. 14:53