Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
 

ROS60 

ROS60 er en hurtig introduktion til risiko- og sårbarhedsvurderinger baseret på principperne bag ROS-modellen, Beredskabsstyrelsens generelle model for risiko- og sårbarhedsanalyse.

Med ROS60 kan en gruppe medarbejdere i løbet af 60 minutter identificere mulige risici og sårbarheder i organisationens beredskab i forbindelse med større uheld og andre hændelser.

Deltagerne i ROS60-øvelsen tager afsæt i deres umiddelbare viden om organisationen og bruger deres erfaringer og intuition til at vurdere risici og sårbarheder. ROS60 kræver således kun kort tid til forberedelse og opsamling.

Hvad er udbyttet af ROS60?
Deltagerne i en ROS60 prøver at bruge risiko- og sårbarhedsanalysens centrale begreber. De kommer til at diskutere:

  • Organisationens ansvar for kritiske aktiviteter og funktioner.
  • Sandsynlige trusler med de største konsekvenser for organisationen – dvs. de største risici.
  • Mulige sårbarheder i organisationens beredskab over for truslerne.
Sidst opdateret 19-10-2016 - kl. 14:08