Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
 

Risiko- og sårbarhedsanalyse 

Risiko- og sårbarhedsanalyser anvendes til at kortlægge risici og sårbarheder, som forskellige hændelser indebærer for en organisation. Analyserne er et vigtigt indledende trin i beredskabsplanlægningen.

Der findes specialiserede værktøjer til specialiserede risikoanalyser. Beredskabsstyrelsen har udviklet tre redskaber til generel risiko- og sårbarhedsanalyse:


  • ROS60: ROS60 er et værktøj, der på 60 minutter kan give en myndighed eller organisation et indtryk af de risici og sårbarheder, den står overfor. ROS60 gennemføres med brugernes umiddelbare vurderinger. Værktøjet er baseret på principperne bag ROS-modellen.
  • ROS-modellen: ROS-modellen er en enkel og generelt anvendelig metode til systematisk risiko- og sårbarhedsanalyse på et overordnet niveau. Modellen består af fire skemaer i Word, som guider brugerne gennem en risiko- og sårbarhedsanalyse af udvalgte scenarier.
  • SCENARIEbanken: Scenariebanken indeholder over 20 trusselsscenarier, som kan bruges direkte sammen med ROS-modellen. Det er muligt at tilpasse scenarierne. Alle scenarier i Scenariebanken har været drøftet med de sektoransvarlige myndigheder
Sidst opdateret 17-10-2016 - kl. 14:54

Kontakt

Krisestyring
kri@brs.dk