Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Konsekvensanalyse 
Konsekvensanalyse
 

Konsekvensanalyse 

De fleste organisationer har en eller flere funktioner, de anser for vigtige for organisationens drift, og som også kan være vigtige for andre organisationer. En væsentlig del af helhedsorienteret beredskabsplanlægning er at sikre, at disse funktioner kan opretholdes, når uønskede situationer indtræffer.

Konsekvensanalyse bruges til at sætte fokus på typer af situationer, der skaber pres på organisationen, og derved fremhæve de konsekvenser, det måtte have for organisationen. Det er således konsekvenser for opretholdelsen af organisationens vigtige funktioner, der er i fokus, og ikke konsekvenserne for samfundet i bredere forstand.

Analysemetoden er en metode til hurtigt og systematisk at analysere konsekvenserne af situationer, der skaber pres på organisationen. Analysen kan danne grundlag for det videre arbejde med modforanstaltninger, der nedbringer faren for at situationerne indtræffer, eller mindsker konsekvenserne.

 

Konsekvensanalyse er delt op i disse fem kategorier: 

 • Situationer, der skaber pres på organisationen
  Situationer, der skaber pres er situationer hvor den daglige drift bliver presset ud over organisationens normale ressourcer, eller hvor organisationen af andre årsager har begrænset kapacitet.

 

 • Situationens konsekvenser
  Beskrivelse af hvilke konsekvenser hver udvalgt situation forventes at få for organisationens drift.

 

 • Forebyggende tiltag
  Forebyggende tiltag kan iværksættes før en situation indtræffer for enten at forhindre den, eller mindske konsekvenserne hvis den alligevel indtræffer

 

 • Afhjælpende tiltag
  Afhjælpende tiltag kan iværksættes efter en situation indtræffer for at mindske konsekvenserne. Både eksisterende kapaciteter til afhjælpende indsats, som organisationen råder over i dag, og kapaciteter, som organisationen eventuelt kan opbygge og udvikle.

 

 • Relevante samarbejdsparter
  De organisationer eller personer, der kan være relevante i forhold til at forebygge eller afhjælpe konsekvenserne af de situationer, der blev udpeget under øverste punkt.
Sidst opdateret 19-10-2016 - kl. 14:08

Download

Kontakt

Krisestyring
kri@brs.dk