Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
beredskabsprofil fra beredskabstesten
 

Beredskabstesten 

Beredskabstesten er en metode, der kan bruges til at få et indtryk af en organisations arbejde med beredskabsplanlægningen, samt en umiddelbar angivelse af hvilke områder i beredskabet, som med fordel kan styrkes.

Testen er et vurderings- og diskussionsværktøj, som bygger på deltagernes erfaringer og kendskab til organisationen. Testen kan bruges af små og store organisationer for at vurdere hele, eller dele af organisationen.

Beredskabstesten bygger på principperne i helhedsorienteret beredskabsplanlægning.


Spørgeskema og beredskabsprofil
Beredskabstesten består af:

  • Et spørgeskema opdelt efter de syv områder i helhedsorienterede beredskabsplanlægning. Hvert område består af 3-6 spørgsmål med faste svarkategorier, en samlet vurdering af behovet for ændringer i beredskabsplanlægning, samt et tekstfelt til kommentarer. 
  • En beredskabsprofil, som er en grafisk oversigt i et powerpoint dokument, der viser, hvordan brugerne har vurderet niveauet for de syv områder.
Sidst opdateret 20-10-2016 - kl. 13:21

Kontakt

Krisestyring
kri@brs.dk