Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
Deltagere på et kursus i gang med en ROS60.
 

Planlægningsgrundlag 

Planlægningsgrundlaget er en del af vidensgrundlaget for arbejdet med beredskabsplanlægningens øvrige områder.


Organisationen bør derfor skabe sig et overblik over:


  • Hvad bør organisationen altid kunne levere?
  • Hvad er organisationen afhængig af for at kunne fungere (i en krise)? 
  • Hvilke trusler er relevante for organisationen?


Hvad er organisationens kritiske funktioner?
Organisationen skal gøre sig klart, hvilke aktiviteter, varer og tjenesteydelser (kritiske funktioner) den skal kunne opretholde, selv om organisationen påvirkes af større ulykker og katastrofer.

Organisationen bør også danne sig et overblik over funktioner i andre organisationer eller sektorer, som er afgørende for at kunne opretholde organisationens egen virksomhed.

For at skabe mulighed for forebyggende tiltag, samt for at rette øvrige aktiviteter, bør organisationen også holde sig ajour med trusler, der kan påvirke dens kritiske funktioner. Hvilke trusler, der er aktuelle, varierer fra organisation til organisation.

Hvad kan true organisationens evne til at fungere?
Risiko- og sårbarhedsanalyser kan skabe overblik over, hvilke kendte trusler der indebærer de største risici, og på hvilke områder organisationen er sårbar i forhold til disse trusler. Da verden er uforudsigelig, kan analyserne af kendte trusler dog ikke give et fuldt overblik over de hændelser organisationen kan risikere at skulle håndtere. Det er ikke muligt at sige noget præcist om sandsynligheden for at forskellige hændelser vil indtræffe, og det er samtidigt vigtigt at organisationens beredskabsplanlægning kan tage højde for ukendte og uforudsete risici.

Ved at koncentrere analysen omkring håndteringen af mulige konsekvenser i stedet for sandsynligheden for at forskellige hændelser vil indtræffe, kan organisationen skabe et mere fleksibelt og skalerbart beredskab, der også kan bruges ved uforudsigelige hændelser.

Sidst opdateret 17-10-2016 - kl. 14:54