Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Pandora 
 

Pandora - den fremadskuende celle 

Pandora-cellen er en tillægsfunktion til en krisestyringsstab. Under en igangværende krise er det cellens opgave at bidrage med et overblik over, hvordan situationen kan udvikle sig i den nærmeste fremtid. En krisesituation indebærer altid knaphed på tid og ressourcer. Det er derfor ofte vanskeligt, at
 
  • Se tilbage 
    Huske på læring fra tidligere situationer og undgå at gentage de samme fejl.
  • Se sig omkring
    Være opmærksom på vores omgivelser og på svage signaler der tyder på, at noget større rører sig.
  • Se fremad
    Foregribe det næste, som vil ske.

 

Ved på forhånd at give denne opgave til en separat celle sikrer man, at der bliver afsat ressourcer til at løse den. På den måde styrkes den samlede krisestyringsindsats. Pandora-cellen arbejder uafhængigt af den resterende krisestab, men leverer regelmæssigt et output til kriseledelsen i form af et resume af sin analyse. Dette output består af 3-5 opmærksomhedspunkter, som er potentielt problematiske forhold, kriseledelsen bør overveje. Det er op til kriseledelsen selv at tage højde for opmærksomhedspunkterne i det omfang, det findes relevant.

Du kan læse mere om Pandora-cellen i Beredskabsstyrelsens konceptpapir.


pandora proces

Sidst opdateret 23-04-2020 - kl. 10:30

Kontakt