Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
billede2
 

Øvelseskoncept for strategiske krisestabe 

Øvelseskonceptets fokus
Lederskab er vigtigt, særligt under kriser hvor liv, helbred, ejendom, miljø, organisationers kerneydelser, omdømme eller overlevelse er truet. Omskifteligheden og tidspresset er højt under kriser, og der skal træffes vanskelige valg og beslutninger på baggrund af utilstrækkelig information.
Handlekraftig strategisk kriseledelse er derfor en kritisk faktor, som styrker hele organisationens krisestyringskapacitet. De øverste ledere skal have god forståelse for situationen, dens faldgruber og dens muligheder. På den baggrund kan de fastlægge klare strategiske mål, der sætter resten af virksomheden i stand til at koncentrere indsatsen og opnå størst mulig effekt. Svagt, fraværende eller uerfarent lederskab kan på den anden side efterlade organisationen udsat.

Formål og mål med konceptet
Formålet med konceptet er at styrke medlemmer af strategiske krisestabes evne til at tænke og agere strategisk under kriser med udgangspunkt i en enkel og effektiv beslutningsstøttemodel.

Målet med konceptet er at træne medlemmer af krisestabe i at:

  • Erkende kriser rettidigt, opnå situationsforståelse og vurdere mulig udvikling.
  • Fastsætte strategiske mål, drøfte regler og værdier samt identificere strategiske partnere.
  • Omsætte strategiske mål til handling gennem beslutninger, prioritering og delegering.


Metode

Konceptet er bygget op over en dilemmaøvelse, som er en diskussionsbaseret øvelsestype. Øvelsen drives frem af styrede drøftelser og faciliteringsteknikker, der skal sikre refleksion og forståelse for det strategiske niveaus opgaver under kriser. Øvelsen er struktureret efter de tre grundsten i beslutningsstøttemodellen ’Situation, Retning, Handling’ og har typisk en varighed på to-tre timer.

Konceptet består af:

 

 

Beredskabsstyrelsen vil gerne have feedback på brug af konceptet, som kan sendes til brs-ktp-kri@brs.dk
Hensigten er, at kompendiet med scenarier over tid kan udbygges med relevante scenarier, som andre kan anvende. Beredskabsstyrelsen opfordrer derfor til, at indsende eksempler på scenarier, der har været anvendt i forbindelse med konceptet.

 

 billede3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 02-07-2019 - kl. 11:11