Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
skilt til krisestabs dør
 

Ledelse 

Det er ledelsens ansvar at sikre, at organisationen har et robust og fleksibelt beredskab, der kan anvendes, når de daglige ressourcer og rutiner ikke slår til.


Ledelsen skal sikre, at organisationen kan løse sine opgaver også når organisationen rammes af kriser eller andre større hændelser.


Styringsdokumenter for beredskabet
Ledelsens opgave i beredskabsarbejdet er at fastlægge prioriteringer samt at tydeliggøre hvilke forventninger, der stilles til øvrige enheder og medarbejdere. For at skabe forudsætningerne for en udbredt beredskabskultur er det vigtigt at ledelsen kommunikerer budskabet til hele organisationen. Det kan fx gøres vha. nyhedsbreve, temadage eller øvelser.


Beredskabsstyrelsen anbefaler, at ledelsen i samarbejde med beredskabsplanlæggerne udarbejder to overordnede styringsdokumenter:


  • En overordnet beredskabspolitik – som fastlægger mål og prioriteringer for beredskabet samt opsummering af ansvar 
  • Et mere detaljeret beredskabsprogram – som fastlægger, hvordan ambitionerne skal føres ud i livet

Før man går i gang, er det en fordel at undersøge status for det eksisterende arbejde, for at indsatsen kan koncentreres om de største behov. Beredskabstesten kan give et fingerpeg om status for beredskabsplanlægningens syv områder.

Sidst opdateret 11-12-2017 - kl. 12:57