Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
KRISOEV2019_logo
 

KRISØV 2019 – Kemisk(e) hændelse(r) – 12. september 2019 

Den 12. september bliver Danmark ramt af en eller flere kemiske hændelser under KRISØV 2019 – den nationale krisestyringsøvelse. I års udgave bliver særligt Sydøstjylland ramt, da den lokale beredskabsstab i Sydøstjylland er udpeget som øvelseskreds.

Det samlede danske beredskab vil stå over for store og komplekse opgaver, når samfundsvigtige funktioner kommer under pres.

Øvelsen kommer til at udfordre aktørernes evne til at håndtere akutte, komplekse, uvante eller uforudsigelige hændelser, gennem vægt på situationer, hvor mange aktører fra forskellige niveauer og sektorer skal arbejde sammen om at levere en handlekraftig indsats. Herudover vil hændelsen få et omfang, der gør det nødvendigt at aktivere alle niveauer af krisestyringssystemet i Danmark – fra regeringens krisestyringsorganisation helt ud til den lokale beredskabsstab i Sydøstjylland.

KRISØV 2019 planlægges af Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet samt repræsentanter fra de deltagende myndigheder og organisationer, og øvelsen gennemføres i regi af Kriseberedskabsgruppen.


Tilbagevendende krisestyringsøvelse

KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundsvigtige funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

Øvelsen skal danne grundlag for at styrke varetagelsen af kerneopgaverne i krisestyringen, herunder at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten.

Øvelsesplanlæggere kan logge på krisoev.dk for at få flere informationer.
Sidst opdateret 23-04-2020 - kl. 10:15

Kontakt