Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
KRISOEV 2017 logo
 

KRISØV 2017 – Terror i Danmark – 13.-14. september 2017 

Den 13. og 14. september bliver Danmark ramt af et terrorangreb under KRISØV 2017 – den nationale krisestyringsøvelse. I dette års udgave af øvelsen bliver særligt Nordjylland ramt, da den lokale beredskabsstab i Nordjylland er udpeget som øvelseskreds.

Til grund for udviklingen af scenariet for KRISØV 2017 ligger PET´s Vurdering af Terrortruslen mod Danmark samt de angreb, som har ramt Europa i de seneste år.

Det samlede danske beredskab vil stå over for store og komplekse opgaver, når samfundsvigtige funktioner som bl.a. redning, evakuering, afvikling og kontrol af trafik, ordenshåndhævelse, præhospital indsats, kontraterrorisme, samt varetagelse af Danmarks udenrigsdiplomatiske interesser kommer under pres. Angrebet vil få et omfang, der gør det nødvendigt at aktivere alle niveauer af krisestyringssystemet i Danmark – fra regeringens krisestyringsorganisation helt ud til den lokale beredskabsstab i Nordjylland.

KRISØV 2017 planlægges af Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet samt repræsentanter fra de deltagende myndigheder og organisationer, og øvelsen gennemføres i regi af Kriseberedskabsgruppen.

Tilbagevendende krisestyringsøvelse
KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundsvigtige funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

Øvelsen skal danne grundlag for at styrke varetagelsen af kerneopgaverne i krisestyringen, herunder at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten.
Sidst opdateret 24-07-2017 - kl. 13:28

Pressekontakt

Kontakt