Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
 

Kriser og krisestyring 

De fleste kriser har nogle fælles kendetegn, og de grundlæggende opgaver i krisestyringen er de samme.

Under en krise skal den ramte organisation både kunne håndtere selve krisens konsekvenser og sikre, at organisationens vigtigste aktiviteter kan fortsætte under krisen.

Evnen til at styre en krise har betydning for, hvor store konsekvenser krisen får, og hvor hurtigt den kan bringes til ophør.

Kendetegn ved kriser
Hvad der er en krise for én organisation, er det ikke nødvendigvis for en anden. Selvom kriser er meget forskellige med hensyn til årsag, omfang og konsekvenser, så har de ofte følgende fællestræk:

  • Kriser opstår eller erkendes pludseligt
  • Kriser sætter betydelige menneskelige eller materielle værdier på spil
  • Kriser giver alle kort tid at reagere i.


Krisestyringens opgaver
Alle kriser omfatter følgende opgaver:

De fem opgaver går igen, således at håndteringen af dem er beskrevet i beredskabsplaner, og medarbejderne lærer at varetage dem gennem uddannelse og øvelser, og man ser på, hvordan de kan blive forbedret i evalueringer.

Sidst opdateret 19-04-2017 - kl. 13:19

Kontakt

Krisestyring
kri@brs.dk