Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
 

Krisekommunikation 

Under en krise opstår der typisk et massivt og pludseligt pres for informationer fra medier, borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter.  En krise stiller derfor krav til organisationens kommunikation, som går langt ud over, hvad man er vant til i den daglige drift. 

Kriser skaber pres for informationer
Kommunikation med borgere og medier indebærer, at organisationen informerer om risici og afledte konsekvenser af en hændelse. Formålet er at give borgerne grundlag for at tage vare på deres egen sikkerhed og sundhed eller på andre måder kunne bidrage til at minimere konsekvenserne af hændelsen. Kommunikation skal også sikre tilliden til, at organisationen arbejder målrettet på at imødegå skadevoldende konsekvenser af hændelsen og hurtigst muligt genskabe normalbilledet. Generelt skal alle synlige foranstaltninger som organisationen foretager, følges op med relevant, rettidig og korrekt information til borgerne.  

Et beredskab for krisekommunikation
Organisationen bør på forhånd have afklaret:

  • Hvem har ansvaret for krisekommunikationen? 
  • Hvilke kanaler benytter organisationen til at kommunikere med offentligheden? (samarbejde med medier, pressemøder, egne hjemmesider, sociale medier mv.)
  • Hvordan bemandes kommunikationsstaben i tilfælde af en ekstraordinær hændelse?
Sidst opdateret 17-10-2016 - kl. 14:58

Links

Kontakt

Krisestyring
kri@brs.dk