Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
 

Koordination af handlinger og ressourcer 

Kriser håndteres aldrig i et tomrum. Der vil altid være behov for koordination af handlinger og ressourcer både internt i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere.

Internt skal der blandt andet koordineres mellem krisestyringens behov og behovet for, at organisationen kan varetage andre opgaver på et acceptabelt niveau under krisen.

Eksternt kan organisationen deltage i tværgående krisestyringsfora. For myndighedernes vedkommende kan det f.eks. dreje sig om kommunernes krisestabe, de lokale beredskabsstabe i politikredsene, den nationale operative stab (NOST), som normalt mødes hos Rigspolitiet, eller den internationale operative stab (IOS), som mødes i Udenrigsministeriet.
Sidst opdateret 17-10-2016 - kl. 14:56

Kontakt

Krisestyring
kri@brs.dk