Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
 

Håndtering af information om krisen 

En organisation, som håndterer en krise, har brug for hele tiden at blive opdateret med informationer om hændelsen. Udfordringen er dog, at kriser er kendetegnet ved at være præget af enten for mange, for unøjagtige eller til tider misvisende informationer.

Situationsbilledet – overblikket over situationen
At opretholde et løbende overblik over situationen – et fælles situationsbillede – er en forudsætning for, at man kan træffe de rigtige beslutninger under en krise.

Under krisen skal organisationen indhente, bearbejde og fordele relevante informationer om krisen i alle dens faser, for at alle relevante dele af organisationen skal agere efter samme situationsbillede.
 
Det er krævende både at levere og modtage store mængder information. Informationsstrømmen skal derfor organiseres, så vigtige informationer ikke går tabt.

Informationsopgaver under en krise
Under en krise skal organisationen:

  • skabe overblik over situationens årsager, forløb, iværksatte tiltag og mulige udvikling (udarbejde et situationsbillede) 
  • overvåge informationer om krisen, herunder mediernes beskrivelse af forløbet 
  • udarbejde beslutningsreferater fra krisestabens møder 
  • føre log over forløbet 
  • håndtere følsomme informationer
Sidst opdateret 17-10-2016 - kl. 14:51