Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
 

Aktivering og drift af krisestaben 

Alle organisationer bør oprette en krisestab, således at ledelsen kan styre effektivt gennem krisen.

Formålet med krisestaben er at give ledelsen en fast organisatorisk ramme med kendte og velfungerende procedurer. Rammerne skal være på plads fra det øjeblik, man konstaterer, at der er indtruffet en ekstraordinær hændelse, som kræver overordnet krisestyring. Konkrete planer og procedurer for aktivering og drift af krisestaben bidrager til organisationens evne til at efterleve handlingsprincippet og øger således muligheden for rettidigt at reagere på krisen når den opstår.

Opgaver i aktivering og drift af krisestaben
Beredskabsplanen og tilknyttede dokumenter bør beskrive forhold og procedurer vedrørende: 

  • modtagelse af varsler og alarmer
  • krisestabens sammensætning 
  • støttefunktioner 
  • aktivering
  • aktiveringsniveau
  • mødeafholdelse
  • mødefaciliteter
  • forbindelsesofficerer
  • afløsning
Sidst opdateret 17-10-2016 - kl. 14:51

Kontakt

Krisestyring
kri@brs.dk