Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 
Planlægning
 

Forberedt på krisen 

En beredskabshændelse defineres ved, at den ikke kan håndteres ved hjælp af almindelige ressourcer og procedurer. Formålet med beredskabsplanlægning er således at skabe en robust organisation, der kan håndtere konsekvenserne af større ulykker og katastrofer, uanset årsag.


Tidligere større ulykker og katastrofer har vist, at alle medarbejdere i en organisation kan få en rolle i forhold til beredskabsarbejdet. Derfor er beredskabsplanlægning et spørgsmål om at styrke grundlæggende holdninger og kultur knyttet til beredskab og krisestyring, hvor fokus på beredskab også udstrækkes til de dele af organisationen, som ikke til daglig indgår i løsningen af beredskabsmæssige opgaver.

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Beredskabsplanlægning er relevant for alle typer organisationer. Forskellige organisationer kommer ud for forskellige typer kriser, men de grundlæggende problemstillinger for beredskabet er de samme.

Beredskabsstyrelsen deler helhedsorienteret beredskabsplanlægning op i syv overordnede områder 

  • Ledelse - Strategisk ledelsesmæssig fokus sikrer gennemførelsen af aktiviteterne i beredskabsplanlægningen
  • Planlægningsgrundlag – Kortlægning af kritiske funktioner, sårbarheder og trusler kvalificerer planlægningen på de øvrige områder
  • Forebyggelse – Overblik over forebyggende tiltag nedsætter sandsynligheden for ulykker og andre kriser eller mindsker deres konsekvenser 
  • Uddannelse – Brede uddannelsesinitiativer gør hele organisationen klar til at bidrage til beredskabsarbejdet
  • Øvelser – Afprøvning af krisestyringskapaciteterne styrker organisationens evne til at håndtere større hændelser
  • Evalueringer – Evaluering af øvelser og skarpe hændelser skaber grundlag for læring
  • Beredskabsplaner – Planen tydeliggør procedurer for håndteringen af større hændelser
Sidst opdateret 17-05-2018 - kl. 11:53