Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Risikobaseret dimensionering 
 

Værktøj til redningsberedskabets planlægning for større klimarelaterede hændelser 

Dette planlægningsværktøj består af 1) karakteristikker for de tre klimarelaterede hændelsestyper fra Nationalt Risikobillede 2017 (storm/orkan, oversvømmelser fra havet og ekstremregn) og 2) inspirationslister til planlægning for redningsberedskabets håndtering af større klimarelaterede hændelser.

Selvom planlægningsværktøjet tager udgangspunkt i de tre klimarelaterede hændelsestyper beskrevet i Nationalt Risikobillede 2017, kan det også bruges som udgangspunkt for at drøfte planlægning og håndtering for andre større vejrhændelser.

Værktøjet er et supplement til vejledningen om risikobaseret dimensionering.

Download planlægningsværktøjet her (pdf).

Sidst opdateret 12-06-2019 - kl. 14:32

Kontakt

Kommune og Borger
brs-ktp-kob@brs.dk