Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Risikobaseret dimensionering 
 

Risikoidentifikation 

Risikoidentifikation har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen. Det er en proces, der indeholder:

  • Identifikation af risikoobjekter såsom forsamlingslokaler, beboelsesejendomme, kontorbygninger, lagerhaller, virksomheder, motorveje, festivaler, campingområder og parcelhuskvarterer
  • Identifikation af hændelser, der kan forekomme i relation til risikoobjekterne, f.eks. brand, sammenstyrtning og udslip og som kan føre til skader på personer, ejendom eller miljø.

Risikoidentifikation i praksis
Konkret udføres identifikationen af risiciene i kommunen ved at:

  • Redningsberedskabet indsamler information om risikoobjekter og ulykker i kommunen.
  • Relevante parter inddrages, så de kan give input til og være sparringspartnere i risikoidentifikationen.
  • Der udføres en brainstorm i et samarbejde mellem redningsberedskabet og relevante samarbejdsparter.

Læs mere i Håndbog i risikobaseret dimensionering.

Sidst opdateret 12-06-2019 - kl. 14:34