Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Risikobaseret dimensionering 
 

Risikoanalyse 

Risikoanalysen tager udgangspunkt i risikoidentifikationens resultater og fastlægger, hvad der kræves, for at redningsberedskabet kan håndtere de identificerede risici.

Risikoanalysen omfatter delanalyser af hhv. scenarier og kapaciteter.

  • Scenarieanalysen fokuserer på omfanget af kommunens risici. Det vil sige niveauet af kommunens risici, hvilket fastlægges ud fra risicienes hyppighed og konsekvens med udgangspunkt i en række udvalgte scenarier
  • Kapacitetsanalysen fokuserer på, hvordan redningsberedskabet kan håndtere kommunens risici ved hjælp af forebyggende og afhjælpende indsatser

Læs mere i Håndbog i risikobaseret dimensionering.

Sidst opdateret 13-06-2019 - kl. 08:58