Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Risikobaseret dimensionering 
 

Politisk fastlæggelse af serviceniveau 

I den politiske fastlæggelse af serviceniveauet skal kommunens politikere fastlægge serviceniveauet for redningsberedskabet. Kommunalpolitikerne skal tage stilling til, hvad redningsberedskabet skal kunne klare af risici i kommunen, samt hvordan redningsberedskabet bør håndtere de forskellige risici – dvs. niveauet af indsatskapacitet og forebyggelseskapacitet.

I praksis foregår fastlæggelsen af serviceniveau i flere trin:
  1. Redningsberedskabets organisation formulerer et oplæg, som fremlægges for beredskabskommissionen i kommunen.
  2. Redningsberedskabet udarbejder på baggrund af oplæg og kommentarer fra beredskabskommissionen et oplæg til en plan for det kommunale redningsberedskab.
  3. Planen sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.
  4. Planen sendes til behandling i kommunens relevante udvalg.
  5. Planen sendes planen til politisk behandling i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan vælge at sende planen i høring hos eksempelvis borgere og virksomheder, førend den endeligt vedtages.
Sidst opdateret 13-06-2019 - kl. 09:02