Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Risikobaseret dimensionering 
 

Oplæg til serviceniveau 

Oplægget til serviceniveau er et beslutningsgrundlag til kommunens politikere, som de kan bruge til at fastlægge serviceniveauet for kommunens redningsberedskab.

I oplægget er det redningsberedskabets opgave at informere kommunens politikere om de risici, der findes i kommunen, og redegøre for, hvad redningsberedskabet kan gøre for at håndtere dem.

Redningsberedskabet skal dels gøre rede for kommunens risikoprofil, eksempelvis ved brug af en risikomatrice, dels levere et oplæg til, hvordan redningsberedskabet skal håndtere disse risici ved hjælp af forebyggende og afhjælpende tiltag.

Forebyggelse, udrykningstider og placering af brandstationer
Oplægget skal gøre rede for de forebyggende indsatser, som redningsberedskabet foreslår iværksat. Herudover skal det bl.a. rumme forslag til, hvilke udrykningstider redningsberedskabet skal have i kommunen, og hvor ressourcerne, dvs. brandstationerne, skal placeres.

I forslaget om placeringen af brandstationerne skal der også indgå overvejelser om samarbejde med andre dele af det samlede beredskab, såvel nabokommunernes redningsberedskaber som Beredskabsstyrelsens beredskabscentre.

Brugen af frivillige
Når man fastlægger det kommunale redningsberedskabs indsatskapacitet, er det oplagt at vurdere mulighederne for at øge indsatskapaciteten ved at anvende frivillige i løsningen af opgaverne. Det er op til kommunerne at fastlægge, hvilke opgaver inden for beredskabsområdet de ønsker, at de frivillige skal løse. Det kan f.eks. dreje sig om at aflaste, supplere eller bistå det lønnede personel ved større indsatser.
Sidst opdateret 13-06-2019 - kl. 08:58