Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Risikobaseret dimensionering 
 

Regler for dimensionering af redningsberedskabet 

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at kommunen har et forsvarligt redningsberedskab i forhold til de konkrete forhold i kommunen, især de risici redningsberedskabet skal håndtere. Kommunen har vide rammer for at skræddersy netop det beredskab, der er brug for i kommunen. Kravene til dimensioneringen findes i bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

Der findes endvidere retningslinjer for samarbejdet med andre aktører (beskrevet i Retningslinjer for indsatsledelse, (2018) og regler om organiseringen af redningsberedskabet.
 
Organisering af redningsberedskabet
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at redningsberedskabet lever op til beredskabslovgivningens krav.

Kommunen skal nedsætte en beredskabskommission med borgmesteren som formand.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at drive redningsberedskabet selv, indgå aftale med en anden kommunalbestyrelse eller med private redningsvæsener.

Krav og muligheder er beskrevet i beredskabsloven og i Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv (pdf).

Sidst opdateret 08-11-2019 - kl. 12:54