Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Risikobaseret dimensionering 
 

Plan for vandforsyning til brandslukning 

Vandforsyning til brandslukning er en del af den risikobaserede dimensionering, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab. Tidligere var der regler for området (bekendtgørelse nr. 207 af 6. april 1999 om vandforsyning til brandslukning), men disse blev ophævet den 1. januar 2003.

På baggrund af erfaringerne med behandlingen af kommunernes dimensioneringsplaner har Beredskabsstyrelsen udarbejdet materiale, som kan inspirere kommunerne til at få dette vigtige område nærmere beskrevet i forbindelse med revisionen af deres dimensioneringsplaner.

Det drejer sig om 3 dokumenter: en vejledende beskrivelse af området, en skabelon til en plan for vandforsyning til brandslukning i Word-format samt et eksempel på, hvordan skabelonen kan udfyldes. Dokumenterne kan hentes ved følgende links:

Sidst opdateret 08-11-2019 - kl. 12:27