Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Netværk 
Banner
 

 

Netværk for beredskabsplanlæggere

Beredskabsstyrelsen faciliterer foreløbig to tværgående netværk for beredskabsplanlæggere - ét i Hovedstadsområdet og ét i Midtjylland. Vi etablerer gerne flere netværk for beredskabsplanlæggere – savner du et netværk i din landsdel, så lad os hjælpes ad med at etablere endnu et netværk sammen.

 

De tværgående netværk skaber mulighed for relationsskabelse på tværs af offentlige og private beredskabsorganisationer; de giver rum til erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling mellem deltagerne.   

 

Etablering af netværk

Vi etablerede i 2014 to netværk for beredskabsplanlæggere, dels et bredt tværgående netværk for offentlige og private beredskabsplanlæggere i Hovedstadsområdet, dels et smalt netværk for offentlige it-beredskabsplanlæggere i Aarhus kommune og Region Midt.

I 2015 etablerede vi i samarbejde med Region Midt og Aarhus kommune endnu et bredt tværgående netværk for offentlige og private beredskabsplanlæggere i Midtjylland.

Netværk styrker beredskabskulturen

Etableringen af netværk er en konkret udmøntning af anbefalinger fra 22. juli kommissionens rapport efter terrorangrebet i Norge i 2011, som er blevet fulgt op af anbefalinger fra National Operativ Stab (NOST).

Etableringen af netværk har således afsæt i National operative stabs anbefaling om, at der ”også i Danmark sker en styrkelse i forhold til prioriteringen af beredskabskulturen”. National operativ stab angiver i den forbindelse ”grundlæggende holdninger og kultur knyttet til beredskab og krisestyring” og ”fokus på helhedsorienteret og koordineret tilgang til beredskabsarbejdet” som centrale omdrejningspunkter for styrkelse af beredskabskulturen.

Etableringen af netværk har som målsætning at bidrage til at styrke beredskabskulturen ved at styrke dialogen og samarbejdet mellem beredskabsorganisationer regionalt og lokalt.

Netværksmøderne har erfaringsudveksling og videndeling som deres omdrejningspunkt for herigennem at give deltagerne mulighed for at udforske deres forskellige tilgange, holdninger og kultur knyttet til beredskab og krisestyring.

Sidst opdateret 27-03-2017 - kl. 13:25

Kontakt

Uddannelse
Udd@brs.dk