Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Stresstest 
Kernekraftværk
 

Stresstest af kernekraftværker i EU 

Efter ulykken på det japanske kernekraftværk Fukushima i marts 2011 vedtog EU, at alle 143 kernekraftværker i EU-landene skal stresstestes ud fra en række fælles vedtagne kriterier.

Stresstestene blev iværksat fra 1. juni 2011. De afsluttes med overleveringen af de samlede testresultater fra EU-Kommissionen til Det Europæiske Råd på et møde i juni 2012.

Alle medlemslande med kernekraftværker skal foretage en samlet risiko- og sikkerhedshedsvurdering af deres egne værker i forhold til naturskabte og menneskeskabte hændelser, herunder naturkatastrofer, flystyrt og terrorangreb.
Målet med initiativet er at indføre verdens højeste sikkerhedsstandarder for kernekraftværker i EU.

Risiko- og sikkerhedshedsvurdering nationalt og på tværs af landegrænser
Fra den 1. juni 2011 indledes en vurdering af EU’s kernekraftværker bestående af tre elementer:

  • En forhåndsvurdering, udarbejdet af de ansvarlige for kernekraftværkerne i de enkelte EU-lande, indsendes til de pågældende landes nationale tilsynsmyndigheder. Vurderingen består af et stresstestspørgeskema, og skal der skal medfølge dokumentation, undersøgelser og planer
  • En national rapport, udarbejdet af de nationale tilsynsmyndigheder, som kontrollerer, om svarene fra kernekraftværkerne er fyldestgørende
  • Tværnationale evalueringer. De nationale rapporter vil blive gennemgået af tværnationale inspektionshold bestående af repræsentanter for EU-Kommissionen og fra de 27 nationale tilsynsmyndigheder i EU. Holdene kan beslutte at foretage inspektion af kernekraftværker på stedet.

Alle EU-lande med kernekraftværker deltager
Alle 14 EU-medlemsstater, der har kernekraftværker, er med i stresstestene. Det drejer sig om Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Holland, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien. Litauen, som er ved at afvikle sit sidste kernekraftværk, deltager også.

EU-Kommissionen samarbejder herudover med lande uden for EU om en vurdering af deres kernekraftværker. Det drejer sig særligt om Schweiz, Rusland, Ukraine og Armenien.

Sidst opdateret 13-03-2017 - kl. 14:44