Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Presse 
 

Talspersoner 

Beredskabsstyrelsen har eksperter på forskellige fagområder med katastrofeberedskab som omdrejningspunkt. På denne side findes en oversigt over en række af vores talspersoner samt de emner, som styrelsen beskæftiger sig med.

Jf. Beredskabsstyrelsen pressepolitik besvares kun henvendelser af akut karakter uden for normal kontortid.

 Klik for download   Lars Schoulhs@brs.dk
Katastrofeekspert, kolonnechef i Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen.
Specialer: Operativt beredskab og indsatsteknikker og -metoder.
Twitter: @BRSlhsschou

Mads Dalgaard

 

Mads Dalgaard, mdj@brs.dk 
Chefsergent og kampagnemedarbejder i Center for Kommune og Borger i Beredskabsstyrelsen.
Specialer: Brandforebyggelse, kampagner og beredskab.
Twitter: @BRSmdalgaard

 Klik for download i stor udgave   Steen Cordt Hoe, hoe@brs.dk
Ekspert i nukleart beredskab, chefkonsulent i Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen.

Specialer: Kernekraftværker, radioaktivt udslip, spredningsprognoser og Fukushima-hændelsen.
   
Sidst opdateret 07-03-2018 - kl. 15:41

Hændelsestyper

 • Storm 
 • Orkan
 • Skybrud
 • Tøbrud
 • Snestorm 
 • Stormflod
 • Brand
 • Eksplosion
 • Oversvømmelse
 • Jordskælv
 • Sammenstyrtning
 • Jordskred
 • Terror
 • Forurening
 • Tsunami
 • Cyberangreb
 • Olieudslip
 • Gasudslip
 • Kemisk udslip
 • Evakuering

Kontakt

 • Center for Krisekommunikation
  45 90 60 00 (omstilling)
  kom@brs.dk