Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Presse 
 

Talspersoner 

Beredskabsstyrelsen har eksperter på forskellige fagområder med katastrofeberedskab som omdrejningspunkt. På denne side findes en oversigt over en række af vores talspersoner samt de emner, som styrelsen beskæftiger sig med.

 Klik for download   Lars SchouBRS-KTP-NBR@brs.dk
Katastrofeekspert, kolonnechef i Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen.
Specialer: Operativt beredskab og indsatsteknikker og -metoder.
Twitter: @BRSlhsschou

Jens Oddershede


Jens Oddershede
BRS-KTP-IBR@brs.dk
Katastrofeekspert, kontorchef i Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen.
Specialer: International katastrofehjælp og internationalt beredskabssamarbejde.
Twitter: @DEMAJOddershede

Mads Dalgaard

 

Mads Dalgaard, BRS-KTP-KOB@brs.dk
Chefsergent og kampagnemedarbejder i Center for Kommune og Borger i Beredskabsstyrelsen.
Specialer: Brandforebyggelse, kampagner og beredskab.
Twitter: @BRSmdalgaard

Steen Nordstrøm   Steen Nordstrøm, BRS-KTP-NUC@brs.dk 
Chef for Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen.
Specialer: Nukleare uheld og hændelser, spredningsprognoser, beskyttelse af nukleart materiale.
Twitter: @BRSSNordstrom
 Lars Aabjerg Pedersen   Lars Aabjerg Pedersen, BRS-KTP-KOM@brs.dk
Kommunikationschef og chef for Center for Krisekommunikation i Beredskabsstyrelsen.
Specialer: Krisekommunikation, risikokommunikation, sociale medier og varsling.
Sidst opdateret 09-06-2020 - kl. 15:13

Hvad ved vi noget om?

 • Brand
 • Brandforebyggelse 
 • Eksplosion
 • Evakuering
 • Forurening
 • Gasudslip
 • Jordskælv
 • Jordskred 
 • Kemisk udslip  
 • Krisestyring
 • Krisekommunikation 
 • Nukleare hændelser
 • Olieudslip
 • Orkan
 • Oversvømmelse 
 • Risikobaseret dimensionering
 • Sammenstyrtning
 • Skybrud
 • Snestorm 
 • Spredningsprognoser
 • Storm 
 • Stormflod
 • Tsunami
 • USAR (Urban search and rescue)

Kontakt