Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Persondatapolitik  

Indsamling og behandling af dine personoplysninger
Med det formål at udsende nyhedsmails behandler Beredskabsstyrelsen dine personoplysninger. Når du accepterer denne erklæring giver du samtykke til, at Beredskabsstyrelsen indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne sende nyhedsmails til dig som abonnement.

De oplysninger som Beredskabsstyrelsen indsamler og behandler om dig er følgende:

  • Den mailadresse som du har indtastet
Beredskabsstyrelsen videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men oplysningerne behandles i et it-system, der anvendes af flere myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der derfor er fælles dataansvar.

Hvis Beredskabsstyrelsen ikke får din accept af denne erklæring, vil styrelsen ikke kunne imødekomme dit ønske om at abonnere på nyhedsmails.

Behandlingsgrundlaget
Hjemmelen for Beredskabsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
Dataansvarlig for behandlingen
Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring.

Dine rettigheder
Når Beredskabsstyrelsen behandler dine personoplysninger har du som registreret følgende rettigheder:

  • Retten til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
  • Retten til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • I visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Beredskabsstyrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ved anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset handling eller indsigelse, skal dette sendes til Beredskabsstyrelsen via følgende kontaktinfo

Retten til at trække samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket nederst i de nyhedsmails du modtager fra Beredskabsstyrelsen. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Beredskabsstyrelsen.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette alene påvirke den fremadrettede behandling af personoplysninger, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækning. Ved tilbagetrækning af samtykke ophører Beredskabsstyrelsen hurtigst muligt med at behandle personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Dette gælder dog ikke, hvis Beredskabsstyrelsen af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne, men dette vil du i givet fald få besked om.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Beredskabsstyrelsens behandling af dine oplysninger.

Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på www.borger.dk ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet.
 
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Beredskabsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver hedder Christina Jersild Carstensen og kan kontaktes på tlf. 4590 6423 eller via mail: BRS-KTP-DPO@BRS.FIIN.DK

Via databeskyttelsesrådgiveren kan du søge rådgivning om dine rettigheder i forhold til Beredskabsstyrelsens behandling af personoplysninger.

Accept
Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Beredskabsstyrelsen behandler de nævnte personoplysninger om mig.
Sidst opdateret 07-06-2018 - kl. 11:44

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Christina Jersild Carstensen, cand. jur.
E-mail: 
BRS-KTP-DPO@BRS.FIIN.DK

Tlf.: 4590 6423