Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nyheder 

  -  

    
View RSS feed


13-05-2020
Værnepligtige får igen fuld udgangsfrihed
Beredskabsstyrelsens værnepligtige får fra mandag d. 18/5 genindført fuld udgangsfrihed, efter deres orlov blev inddraget ved starten af coronakrisen.


07-05-2020
Støtte til coronaramte græske flygtningelejre
Beredskabsstyrelsen sender sundheds- og sanitetsfaciliteter til græske flygtningelejre, der er ramt af coronavirus/COVID-19. Faciliteterne bidrager til, at der kan holdes forsvarlig afstand i de tætbefolkede lejre.


29-04-2020
Sirenerne testes onsdag den 6. maj
Hvis du hører varslingssirenerne, skal du gå inden døre og søge information hos DR eller TV 2. Du skal ikke ringe 1-1-2. Det budskab er pointen med testen af sirenerne onsdag den 6. maj.


27-04-2020
Støtte til corona-testcentre
Som led i myndighedernes indsats mod coronavirus/COVID-19 støtter Beredskabsstyrelsen arbejdet ved de nye testcentre over hele landet.


21-04-2020
Høj brandrisiko i sigte: Tjek Brandfare.dk
Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber advarer om øget brandfare i den knastørre natur. Følg udviklingen og find gode råd på Brandfare.dk.


16-04-2020
Nye forskningsprojekter i samfundssikkerhed
NordForsk finansierer fire forskningsprojekter med fokus på samfundssikkerhed i de nordiske lande. Tre af projekterne har dansk deltagelse. Beredskabsstyrelsen medfinansierer og sidder i programkomiteen.


15-04-2020
Værnepligtige får igen weekendorlov
Beredskabsstyrelsens værnepligtige får lov til at tage hjem på weekend, efter at deres orlov har været inddraget i mere end en måned.


02-04-2020
Fem tips: Lær af organisationens corona-håndtering
Alle myndigheder, virksomheder og organisationer er påvirket af coronakrisen. Her er fem tips til løbende at indarbejde læring fra håndteringen af krisen i jeres organisation.


20-03-2020
Værnepligtige bliver fortsat på kasernerne
Beredskabsstyrelsens værnepligtige skal stadig blive på kaserneområderne for at sikre, at styrelsen kan opretholde det nødvendige beredskab samt for at minimere risikoen for smittespredning.


19-03-2020
Støtte til sygehuses indsats mod covid-19
Beredskabsstyrelsen er flere steder ved at opsætte telte i tilknytning til sygehuse.


13-03-2020
Støtte til myndighedernes corona-håndtering
En lang række myndigheder arbejder i disse dage og uger på højtryk for at håndtere situationen omkring coronavirus/COVID-19. Beredskabsstyrelsen er bl.a. repræsenteret i en række krisestabe og yder støtte til den fælles corona-hotline.


12-03-2020
Værnepligtige bliver på kasernerne
Beredskabsstyrelsen holder i den kommende tid de værnepligtige på kasernerne. Det sker for at sikre, at beredskabet opretholdes samt for at minimere risikoen for smittespredning.


05-03-2020
Historisk lavt antal omkomne i brand
I 2019 omkom 49 personer i brand. Det antal er historisk lavt. Rygning er fortsat den største synder. TrygFonden og Beredskabsstyrelsen sætter fokus på hjælpemidlers potentiale til at forebygge dødsbrande, hvor rygning er årsagen.


04-03-2020
Dansk støtte til Grækenland
Beredskabsstyrelsen sender over 4.000 tæpper til den græsk-tyrkiske grænse, hvor et større antal migranter opholder sig. Senere sendes også 16 generatorer af sted.


07-02-2020
Forbered dig på blæsevejret
Om efteråret og vinteren rammes Danmark typisk af flere blæsevejr eller storme og en sjælden gang af orkaner. Sådan forbereder du dig og boligen på elementernes rasen.


06-02-2020
Styrket nordisk samarbejde på beredskabsområdet
I dag har Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, sammen med kollegaer fra Sverige, Norge, Finland og Island underskrevet København-erklæringen om et tættere nordisk beredskabssamarbejde.


03-02-2020
Ekstra værnepligtige styrker robustheden
Som et led i forsvarsforliget tilføres Beredskabsstyrelsen flere værnepligtige redningsspecialister. Det øger den operative robusthed. De første af de nye, større hold startede i dag.


31-01-2020
Hold dig opdateret om beredskabsområdet
Beredskabsstyrelsen lancerer nyhedsbrevet Kort og godt. Her kan du holde dig opdateret om beredskabsområdet i bred forstand, og især hvad angår samarbejde og snitflader mellem de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen.


23-01-2020
Tiltag mod krænkende adfærd
Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med øvrige myndigheder i Forsvarsministeriets koncern lanceret en række initiativer for at komme krænkende adfærd til livs.


11-01-2020
Oprustning til klimarelaterede hændelser
Beredskabsstyrelsen har som et led i forsvarsforliget investeret i materiel til at imødegå klimarelaterede hændelser. Det drejer sig bl.a. om pumper og mobile dæmninger til brug ved truende oversvømmelser.


Kontakt