Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nyheder 

  -  

    
View RSS feed


07-08-2020
Opdateret: Dansk hjælp til Beirut
Danmark donerer 600 kemikaliebeskyttelsesdragter til Libanon. To eksperter fra Beredskabsstyrelsen skal bidrage til at koordinere den internationale nødhjælp.


04-08-2020
Fremtidens advarsler kommer på mobilen
I fremtiden modtager du advarsler om farer, ulykker eller katastrofer direkte på mobilen.


29-07-2020
Dansk nødhjælp til Syrien
Beredskabsstyrelsen støtter sammen med internationale partnere opbygningen af faciliteter til nødhjælpsarbejde i Syrien.


03-07-2020
Inspirationsdage for unge i august
Coronakrisen har ramt de unge hårdt. Over 55.000 unge er meldt ledige siden begyndelsen af marts. Dem vil Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet gerne hjælpe i gang igen.


01-07-2020
Ingen målinger af radioaktive stoffer i luften over Danmark
Tre Østersø-lande har målt meget små mængder af radioaktive stoffer i juni. Der er ikke målt noget usædvanligt på danske målestationer.


30-06-2020
Beredskabsstyrelsen overtager corona-opgaver
Til august overtager Beredskabsstyrelsen en række opgaver fra Forsvaret og Hjemmeværnet i forbindelse med COVID-19-testcentrene over hele landet. Alle med en beredskabsfaglig baggrund fra Beredskabsstyrelsen kan hjælpe med at løse opgaven.


25-06-2020
Laveste antal udrykninger siden 2012
De kommunale redningsberedskaber havde sidste år 39.793 udrykninger. Det er det laveste antal siden år 2012. Den gennemsnitlige responstid er faldet sammenlignet med 2018 og er igen under otte minutter.


23-06-2020
Pilotprojekt skal øge brandsikkerheden på botilbud
Risikoen for brand for beboere på botilbud er væsentlig større end for den generelle befolkning. Det skal et pilotprojekt støttet af TrygFonden ændre på.


13-05-2020
Værnepligtige får igen fuld udgangsfrihed
Beredskabsstyrelsens værnepligtige får fra mandag d. 18/5 genindført fuld udgangsfrihed, efter deres orlov blev inddraget ved starten af coronakrisen.


07-05-2020
Støtte til coronaramte græske flygtningelejre
Beredskabsstyrelsen sender sundheds- og sanitetsfaciliteter til græske flygtningelejre, der er ramt af coronavirus/COVID-19. Faciliteterne bidrager til, at der kan holdes forsvarlig afstand i de tætbefolkede lejre.


29-04-2020
Sirenerne testes onsdag den 6. maj
Hvis du hører varslingssirenerne, skal du gå inden døre og søge information hos DR eller TV 2. Du skal ikke ringe 1-1-2. Det budskab er pointen med testen af sirenerne onsdag den 6. maj.


27-04-2020
Støtte til corona-testcentre
Som led i myndighedernes indsats mod coronavirus/COVID-19 støtter Beredskabsstyrelsen arbejdet ved de nye testcentre over hele landet.


21-04-2020
Høj brandrisiko i sigte: Tjek Brandfare.dk
Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber advarer om øget brandfare i den knastørre natur. Følg udviklingen og find gode råd på Brandfare.dk.


16-04-2020
Nye forskningsprojekter i samfundssikkerhed
NordForsk finansierer fire forskningsprojekter med fokus på samfundssikkerhed i de nordiske lande. Tre af projekterne har dansk deltagelse. Beredskabsstyrelsen medfinansierer og sidder i programkomiteen.


15-04-2020
Værnepligtige får igen weekendorlov
Beredskabsstyrelsens værnepligtige får lov til at tage hjem på weekend, efter at deres orlov har været inddraget i mere end en måned.


02-04-2020
Fem tips: Lær af organisationens corona-håndtering
Alle myndigheder, virksomheder og organisationer er påvirket af coronakrisen. Her er fem tips til løbende at indarbejde læring fra håndteringen af krisen i jeres organisation.


20-03-2020
Værnepligtige bliver fortsat på kasernerne
Beredskabsstyrelsens værnepligtige skal stadig blive på kaserneområderne for at sikre, at styrelsen kan opretholde det nødvendige beredskab samt for at minimere risikoen for smittespredning.


19-03-2020
Støtte til sygehuses indsats mod covid-19
Beredskabsstyrelsen er flere steder ved at opsætte telte i tilknytning til sygehuse.


13-03-2020
Støtte til myndighedernes corona-håndtering
En lang række myndigheder arbejder i disse dage og uger på højtryk for at håndtere situationen omkring coronavirus/COVID-19. Beredskabsstyrelsen er bl.a. repræsenteret i en række krisestabe og yder støtte til den fælles corona-hotline.


12-03-2020
Værnepligtige bliver på kasernerne
Beredskabsstyrelsen holder i den kommende tid de værnepligtige på kasernerne. Det sker for at sikre, at beredskabet opretholdes samt for at minimere risikoen for smittespredning.


Kontakt