Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Laveste antal udrykninger siden 2012

Indholdsområde

 
Nyheder 
 

Laveste antal udrykninger siden 2012 

De kommunale redningsberedskaber havde sidste år 39.793 udrykninger. Det er det laveste antal siden år 2012. Den gennemsnitlige responstid er faldet sammenlignet med 2018 og er igen under otte minutter.

25-06-2020 - kl. 06:00
Når der opstår brand, trafikuheld eller miljøforureninger, rykker de kommunale redningsberedskaber – eller brandvæsenet – ud. I 2019 rykkede brandvæsenet ud 39.793 gange. Det er det laveste antal siden 2012.

Ser man på reelle alarmer, var tallet sidste år 20.632. Siden årtusindskiftet ligger kun 2004 marginalt lavere med 20.606 reelle alarmer.

Antallet af udrykninger til blinde alarmer er stabilt over de seneste år, selvom der er kommet flere detektorer. Der var i 2019 i snit 4,8 blinde ABA-alarmer pr. 1.000 aktive detektorer. Det er det laveste antal, siden Beredskabsstyrelsen begyndte at opgøre denne statistik i 2004.

- Der kan være mange årsager til, at tallene i 2019 ligger i den lave ende. Sammenligner man med 2018 med den knastørre sommer, var der færre udrykninger til naturbrande sidste år. Og så fortsætter den positive tendens med blinde alarmer fra ABA-anlæg, siger chefkonsulent i Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse Steen Hjere Nonnemann.

Responstiden igen under otte minutter
De kommunale redningsberedskab var i 2019 fremme på skadestedet inden for 10 minutter i 77 % af udrykningerne og inden for 15 minutter ved 95 % af udrykningerne. I gennemsnit var første køretøj fremme 7 minutter og 53 sekunder, efter alarmen tikkede ind.

Sammenlign på forskellige parametre via kortet:

Kort

Beredskabsstyrelsens opgaver
Beredskabsstyrelsen assisterer øvrige myndigheder ved større, længerevarende eller mandskabskrævende indsatser eller hændelser, der kræver specialmateriel. Ser man på forbruget af mandetimer, går ca. 60 % af Beredskabsstyrelsens assistancer til de kommunale redningsberedskaber, mens ca. 40 % går til politiet og andre myndigheder.

I 2019 havde Beredskabsstyrelsen 543 indsatser i Danmark og Rigsfællesskabet. Det er knap 10 procent færre end året før og hænger primært sammen med, at der var færre naturbrande.

Om Redningsberedskabet i tal
Beredskabsstyrelsen fører statistik over redningsberedskabets opgaver. Statistikken baserer sig på de kommunale redningsberedskabers og Beredskabsstyrelsens indmeldinger. Statistikken sammenfattes til en årlig rapport, Redningsberedskabet i tal.

  • Reel alarm: En tilkaldelse af redningsberedskabet til en opgave, der skal løses - f.eks. at slukke en brand.

  • Blind alarm: En alarm, der afgives utilsigtet eller i god tro, men som ikke kræver redningsberedskabets indsats. De kommer typisk fra automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg).

  • Falsk alarm: En alarm, der afgives i ond tro (bevidst handling), og som ikke kræver redningsberedskabets indsats.

  • Responstid: Den tid, der går fra alarmcentralen har afgivet alarmen, til første køretøj er fremme på skadestedet.

Nyhedsbrev

Kontakt