Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hold dig opdateret om beredskabsområdet

Indholdsområde

 
Nyheder 
 

Hold dig opdateret om beredskabsområdet 

Beredskabsstyrelsen lancerer nyhedsbrevet Kort og godt. Her kan du holde dig opdateret om beredskabsområdet i bred forstand, og især hvad angår samarbejde og snitflader mellem de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen.

31-01-2020 - kl. 11:00
Arbejder du med beredskab, eller er du mere end almindelig interesseret i beredskabsfagligt stof? Så kan du tilmelde dig Beredskabsstyrelsens nyhedsbrev Kort og godt.

Kort og godt beskæftiger sig med beredskabsområdet i bredeste forstand. Det samler op på aktuelle sager og ser på emner, der kommer på dagsordenen i den nærmeste fremtid. Der er især fokus på områder og enkeltsager, hvor de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen samarbejder om udvikling og opgaveløsning.

Du kan skrive dig op til Kort og godt her.

Nedenfor kan du læse første udgave af Kort og godt. God fornøjelse!
Kort og godt

Kære læser

Velkommen til første udgave af Beredskabsstyrelsens nyhedsbrev Kort og godt. Her kan du læse om, hvad der rører sig på det beredskabsfaglige område – og særligt om emner vedrørende samarbejdet mellem de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen. Du er meget velkommen til at invitere kollegaer til at læse med – brug dette link.

God læselyst!

Robusthedsanalysen
Kort før jul blev analysen af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering offentliggjort. Rapporten viser, at de kommunale redningsberedskaber hver især har været robuste og har været i stand til at løse dagligdagens hændelser. Rapporten kommer også med konkrete forslag til, hvordan robustheden kan styrkes yderligere. Her er nøgleordet samarbejde: samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber og samarbejde med Beredskabsstyrelsen og øvrige aktører. Nu udestår der et arbejde med at gøre relevante dele af analysen til virkelighed. Læs mere her.

Forebyggelse af arbejdsulykker
Det er ikke ufarligt at arbejde i redningsberedskabet. I april 2019 startede Beredskabsstyrelsen i samarbejde med KL, repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber og Falck og med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden et projekt om forebyggelse af arbejdsulykker blandt brandfolk. Projektet løber til 2021 og skal munde ud i dels en kortlægning af ulykkerne, dels konkrete anbefalinger til forebyggende tiltag til at reducere forekomsten af arbejdsulykker. Læs mere her.

Netværk om indsatsjuridiske forhold
Beredskabsstyrelsen har inviteret de kommunale redningsberedskaber med i et nystartet netværk om indsatsjuridiske forhold. Området omfatter beredskabslovgivningens regler om rettigheder og forpligtelser, tilgrænsende lovområder og forvaltningsretten. Både chefer og medarbejdere opfordres til at deltage, så alle kompetencer og erfaringer kan komme i spil.
Kontakt: Lise Wied Kirkegaard, brs-lwki@brs.dk.

Etablering af permanent samarbejdsforum om brandforebyggelse
Sidste år udarbejdede Beredskabsstyrelsen, KL, Danske Beredskaber og repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber sammen med andre aktører en rapport med 33 konkrete anbefalinger til videreudvikling af brandsyn. Arbejdet fortsætter i 2020. Her bliver der etableret et permanent samarbejdsforum om brandforebyggelse, der bl.a. skal arbejde videre med anbefalingerne og udarbejde en ny brandsynsvejledning.
Kontakt: Antoinette Andersen, brs-ana@brs.dk.

Opdatering af REFIL
Der er behov for løbende at ajourføre Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL). Den nuværende udgave af REFIL er fra marts 2018. Der afholdes derfor møde i REFIL-arbejdsgruppen den 26. februar 2020. En bred kreds af myndigheder og organisationer deltager. Mødet har særligt til formål at prioritere arbejdet i den kommende revision.
Kontaktperson: Lise Wied Kirkegaard, KOB; brs-lwki@brs.dk.

Det beredskabsfaglige materieludvalg
Hvilke kapaciteter har samfundet brug for til at sikre sig mod følgerne af bl.a. hyppigere og voldsomme klimarelaterede hændelser? Det og lignende spørgsmål bliver løftet i det beredskabsfaglige materieludvalg, der allerede har mødtes flere gange. Det næste møde er den 4. februar 2020.

Nye kapaciteter
I 2020 har Beredskabsstyrelsen taget nye kapaciteter i brug – heriblandt lægtvandsfartøjer til brug ved forureningsopgaver til havs og kraftigere pumper til brug ved oversvømmelser. De nye kapaciteter skal gøre gavn i hele landet via samarbejdet mellem de kommunale redningsberedskaber, andre myndigheder og Beredskabsstyrelsen.

Nyt kursustilmeldingssystem Plan2learn
Beredskabsstyrelsen er overgået til et nyt kursustilmeldingssystem, som hedder Plan2learn (P2L). Beslutningen om denne omlægning er stadig så ny, at der i skrivende stund arbejdes hårdt på at klarlægge, hvilke ændrede administrative procedurer det medfører. Vi ser frem til at kunne orientere mere detaljeret om dette i næste nyhedsbrev.

Uddannelsesvirksomheden i Beredskabsstyrelsens hovedkvarter blev i 2019 omlagt. Med omlægningen har Beredskabsstyrelsen taget et afgørende skridt mod at målrette den strategiske udvikling af uddannelsesområdet og pædagogikken.
Som følge af denne opgavefokusering flyttes driftsopgaven af kursusadministrationen til skolen i Tinglev. I samme øjemed er tilmeldingssystemet omlagt til det nye program, Plan2learn , som også den øvrige del af forsvaret om kort tid overgår til.

Naturbrande i Australien
Tidligere på måneden undersøgte Beredskabsstyrelsen muligheden for at sende et brandslukningshold til indsats mod de forfærdelige naturbrande i Australien. Det blev som bekendt til et pænt ”nej tak” i denne omgang, men når muligheden opstår, er der gode erfaringer at trække på fra samarbejdet om skovbrandene i Sverige i 2018. Og så skal det ikke glemmes, at en række frivillige brandfolk på eget initiativ er taget til Australien for at hjælpe.

Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen afgår
Til slut skal det nævnes, at Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen fratræder sin stilling, når hans kontrakt udløber ved udgangen af februar måned. Henning Thiesen tiltrådte i Beredskabsstyrelsen i 2011. Hans kontrakt er forlænget af to omgange og kan ikke forlænges yderligere. I hører nærmere, når en afløser er på plads.

Kommende møder og arrangementer

  • Det næste møde i beredskabsfaglige materieludvalg afholdes den 4. februar 2020
  • Beredskabsstyrelsen planlægger i 1. halvår 2020 at afholde en temadag om sagsbehandling af risikovirksomheder for samtlige kommunale redningsberedskaber. Dette vil ske i et praktisk samarbejde med Danske Beredskabers Netværk Forebyggelse. Temadagen afholdes den 17. april 2020.
    Kontaktperson: Allan Thomsen, brs-at@brs.dk

Husk at invitere dine kollegaer til at abonnere på Kort og godt.

Tak, fordi du læste med!

Kort og godt

Kontakt