Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Styrket samarbejde om farlige stoffer

Indholdsområde

 
Nyheder 
CBRNE
Foto: Beredskabsstyrelsen. 

Styrket samarbejde om farlige stoffer 

Med en ny aftale skal Forsvaret og Beredskabsstyrelsen arbejde tættere sammen om beredskabet ved hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive stoffer.

25-11-2019 - kl. 10:00

Hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare eller eksplosive stoffer - også kaldet CBRNE - kan medføre omfattende konsekvenser for samfundet. Derfor styrker Forsvaret og Beredskabsstyrelsen samarbejdet på området.

Det styrkede samarbejde skal styrke det samlede beredskab og skabe større tryghed for borgerne og samfundet.

- Falder farlige stoffer i de forkerte hænder, kan det få meget store konsekvenser. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi har et robust beredskab, der kan løfte opgaven. Og derfor er jeg også glad for, at Forsvaret og Beredskabsstyrelsen nu styrker samarbejdet på det her område, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Om aftalen
Det styrkede samarbejde konkretiseres i første omgang omkring tre punkter:

  • Øget samarbejde og samtænkning inden for uddannelser og øvelser, så Forsvarets og Beredskabsstyrelsens enheder i højere grad er bekendte med hinandens kommandoveje og procedurer m.v.
  • Opdatering af en række centrale dokumenter, så CBRNE-kapaciteter synliggøres og nyttiggøres på tværs af Forsvaret og Beredskabsstyrelsen
  • Styrket koordination og vidensdeling


Om Danmarks CBRNE-beredskab
CBRNE-beredskabet er en samlebetegnelse for de særlige ressourcer (ekspertberedskaber), der håndterer og/eller rådgiver øvrige aktører – f.eks. brandvæsen og politi – både ved dagligdagens ulykker og ved større hændelser, herunder terrorhændelser.

Ekspertberedskaberne består af:

  • Kemisk Beredskab (C) og Nukleart Beredskab (N) under Beredskabsstyrelsen
  • Center for Biosikring og Bioberedskab (B) under Statens Serum Institut
  • Strålebeskyttelse (R) under Sundhedsstyrelsen
  • Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (E) under Forsvarskommandoen


Beredskabsstyrelsen har derudover tre såkaldte HazMat-hold (Hazardous Materials).

Foruden de civile CBRN-beredskaber har Forsvaret et værnsfælles CBRN-kompagni, der hører under Forsvarskommandoen.

Nyhedsbrev

Kontakt