Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Omfattende jordskælvsøvelse i Portugal

Indholdsområde

 
Nyheder 
USAR
Redning af en ”tilskadekommen” under en USAR-øvelse i Tinglev i 2015. Foto: Leif Thomsen / Beredskabsstyrelsen. 

Omfattende jordskælvsøvelse i Portugal 

I næste uge deltager Beredskabsstyrelsen med 60 specialister i en omfattende jordskælvsøvelse i Portugal. Øvelsen er den første test af styrelsens nye internationale redningshold.

01-11-2019 - kl. 15:00
Beredskabsstyrelsen råder over kapaciteter, der kan indsættes ved større ulykker og katastrofer i ind- og udland. Bl.a. har styrelsen et USAR-hold, der kan indsættes f.eks. efter jordskælv (USAR = Urban Search And Rescue).

I næste uge deltager USAR-holdet i en øvelse i Portugal. Scenariet er et jordskælv, hvor deltagerne skal finde og redde personer. Der deltager i alt fem internationale USAR-hold i øvelsen.

Øvelsen er den største USAR-øvelse i EU nogensinde og den største internationale øvelse, som Beredskabsstyrelsen har deltaget i. Samtidig er det den første øvelse, hvor Beredskabsstyrelsen deltager med et mere kompakt USAR-hold.

- Det er rigtig vigtigt, at vores dygtige specialister i Beredskabsstyrelsen deltager i store internationale øvelser, så de får den bedst mulige træning til, når ulykker og katastrofer rammer. Samtidig giver internationale øvelser mulighed for at hente ny viden og gode erfaringer med hjem, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

I alt skal 60 personer af sted: Selve USAR-modulet på 50 personer samt ti personer til evaluering og øvelsesledelse.

- Vores USAR-hold har tidligere bestået af op mod 100 personer. Nu er vi ved at omklassificere til et såkaldt medium USAR-koncept med 50 specialister. Målsætningen er, at vi skal kunne rykke hurtigere og deltage i flere opgaver end med det hidtidige setup, siger chef for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Jens Oddershede.

Vidensdeling og læring
Der er fire primære formål med at deltage i øvelsen:

Først og fremmest skal man øve indsættelsen af medium USAR-modulet som en del af en international støtte til et jordskælvsscenarie. Herunder skal man træne modulets udholdenhed under en længerevarende indsats. Øvelsen giver mulighed for at netværke og vidensdele med de øvrige deltagere. Og endelig skal man på baggrund af øvelsen evaluere udvalgte dele af USAR-modulets indsats og komme med forslag til fokuspunkter for optimering.

Øvelsen er også et vigtigt skridt på vejen mod den endelige certificering, der skal opnås til næste år.

Beredskabsstyrelsen USAR-modul

USAR-modulet (Urban Search And Rescue) er Beredskabsstyrelsens redningshold, som kan lokalisere og rede nødstedte efter jordskælv og bygningskollaps.

USAR-modulet skal omklassificeres fra heavy til medium for at gøre modulet mere fleksibelt og øge sandsynligheden for indsættelse i skarpe situationer. USAR-modulet er særlig tiltænkt indsættelse efter jordskælv, men kan også indsættes i andre scenarier, herunder også nationalt.

Modulet til øvelsen i Portugal består af:

  • Teamleder og næstkommanderende
  • Forbindelses- og operationsenhed på otte personer
  • To redningsenheder på hver 12 personer
  • En eftersøgningsenhed på seks personer
  • En medicinsk enhed på seks personer
  • TAST på fire personer


Dertil kommer ti personer til evaluering og øvelsesledelse. Stort set alle Beredskabsstyrelsens afdelinger er repræsenteret, og der er både ansatte og frivillige med.

Om ModEx-øvelsen i Portugal
Scenariet for øvelsen er et jordskælv, hvor deltagerne skal finde og redde personer. Der deltager i alt fem internationale USAR-hold i øvelsen. Øvelsen er den største USAR-øvelse i EU nogensinde og den største internationale øvelse, som Beredskabsstyrelsen deltager i.

Nyhedsbrev

Kontakt