Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nye aftaler med FN sikrer effektiv katastrofehjælp

Indholdsområde

 
Nyheder 
 

Nye aftaler med FN sikrer effektiv katastrofehjælp 

Beredskabsstyrelsen har indgået samarbejdsaftaler med UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation og FN’s Børnefond UNICEF. Aftalerne bidrager til at sikre smidig og effektiv nødhjælp i internationale katastrofesituationer.

03-10-2019 - kl. 15:00
Beredskabsstyrelsen er løbende indsat internationalt, når kriser og katastrofer rammer. Opgaverne løses oftest for FN-agenturer, der kan trække på Beredskabsstyrelsens kompetencer og kapaciteter.

Underskrivelse
Beredskabsstyrelsens vicedirektør Flemming Klokager skriver under.

I dag er der blevet indgået samarbejdsaftaler med UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation og FN’s Børnefond UNICEF. Aftalerne er med til at sikre, at hjælpen hurtigt og effektivt kan nå frem til dem, der har brug for den.

- Beredskabsstyrelsen yder en vigtig indsats med støtte og logistik til FN’s humanitære organisationer ude i verden, når katastrofen rammer. I katastrofesituationer er tiden en helt afgørende faktor. De nye aftaler er med til at sikre en tæt dialog med UNHCR og UNICEF, så den efterspurgte hjælp kan nå hurtigt frem, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

- Beredskabsstyrelsens tekniske ekspertise og lange erfaring med at operere i nødhjælpsaktioner vil være med til at sikre et styrket respons til fremtidige flygtningesituationer – og hermed forbedre forholdene for og beskyttelsen af flygtninge og fordrevne. Samarbejdet vil hermed føje yderligere et vigtigt element til Danmarks vitale engagement, siger UNHCR’s Regionale Repræsentant Henrik M. Nordentoft.

- Børn er de mest udsatte i konflikter og katastrofesituationer. Det er helt afgørende, at hjælpen kan nå hurtigt frem. Den nye samarbejdsaftale med Beredskabsstyrelsen bidrager til UNICEF’s evne til at nå børn i nød, når der er akut behov for at skalere indsatsen op, siger vicedirektør for nødhjælpsprogrammer i UNICEF, Meritxell Relaño.

Baggrund
Beredskabsstyrelsen har i en årrække haft samarbejdsaftaler med FN-agenturerne OCHA, WHO og WFP. Samarbejdsaftalerne sikrer hurtig og fleksibel hjælp til katastroferamte områder og befolkninger.

UNICEF og UNHCR spiller nøgleroller i forhold til beskyttelsen af henholdsvis børn og flygtninge, og begge har i stigende grad efterspurgt operative kapaciteter og kompetencer til at håndtere internationale katastrofesituationer. Samarbejdsaftalerne gør, at Beredskabsstyrelsen fremadrettet kan støtte bredere humanitære behov.

Hovedparten af Beredskabsstyrelsens internationale missioner igangsættes på baggrund af anmodninger fra FN-agenturer og udføres i tæt samarbejde med den anmodende organisation. Beredskabsstyrelsen har siden 2010 udført 11 internationale missioner på anmodning fra UNHCR og to på anmodning fra UNICEF.

Beredskabsstyrelsen havde i 2018 internationale indsatser i Indonesien, Irak, Bangladesh og Sverige. I alt var 241 personer udsendt for Beredskabsstyrelsen.

Nyhedsbrev

Kontakt