Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

2018-statistik er klar: Naturbrande gav travlhed

Indholdsområde

 
Nyheder 
 

2018-statistik er klar: Naturbrande gav travlhed 

Redningsberedskabet havde ekstra travlt i 2018, hvor der sidste sommer var mange naturbrande. Antallet af blinde ABA-alarmer er stagneret.

05-07-2019 - kl. 06:00
De kommunale redningsberedskaber – eller brandvæsnet – rykker ud til en lang række opgaver, såsom brand, trafikuheld og forurening. Nu er det statistiske overblik over 2018 klar.

2018 var travlt
Tallene viser bl.a., at brandvæsnet sidste år rykkede ud 42.745 gange. Det er det højeste antal i 10 år. Den store aktivitet hænger især sammen med, at der i maj-juli sidste år var over tre gange så mange naturbrande som normalt.

Ser man på brandvæsnets udrykninger til andet end brand – f.eks. trafikuheld og forurening – er der et fald på 11 procent fra 2017 til 2018.

Beredskabsstyrelsens operative afdelinger var indsat i samarbejde med brandvæsnet ved flere naturbrande sidste år og havde derfor også travlt. Der var en stigning i udrykninger til brand som assistance til brandvæsnet på 80 procent fra 2017 til 2018.

For både brandvæsen og Beredskabsstyrelsen var 2018 travlere end de senere år, både hvad angår antal indsatser og antal mandetimer.

Antallet af blinde ABA-alarmer er stagneret
Antallet af udrykninger til blinde alarmer fra ABA-anlæg er stagneret for første gang siden 2012. Det sker på trods af, at der er kommet over 220.000 nye detektorer i 2018. Der har aldrig været færre blinde ABA-alarmer pr. 1.000 detektorer end i 2018. Der var dog stadig i alt 16.154 udrykninger til blinde ABA-alarmer i 2018.

ABA-anlæg og blinde alarmer

  • Automatiske Brandalarmanlæg (ABA-anlæg) er installationer, som automatisk alarmerer det kommunale redningsberedskab, når det detekterer røg eller varme. Anlæggene er lovpligtige i en række bygninger. Andre steder er de installeret som et led i en brandforebyggelsesplan
  • Blinde alarmer er alarmer, som enten skyldes en fejl, eller som aktiveres i god tro, men hvor der ikke er brand eller fare for brand
  • I 2018 var der 16.154 udrykninger til blinde ABA-alarmer

Brandvæsnet og Beredskabsstyrelsen

  • Det kommunale redningsberedskab – eller brandvæsnet – udgør det daglige beredskab og rykker ud til bl.a. brand, trafikuheld og forurening. Brandvæsnet leder indsatsen på skadesstedet
  • Beredskabsstyrelsen assisterer brandvæsnet og andre myndigheder ved indsatser, der kræver ekstra mandskab og/eller specialmateriel