Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nyt temahæfte om teknisk ledelse

Indholdsområde

 
Nyheder 
 

Nyt temahæfte om teknisk ledelse 

Beredskabsstyrelsen har netop udsendt et nyt temahæfte om teknisk ledelse på et skadested.

03-05-2019 - kl. 12:00
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et nyt temahæfte om teknisk ledelse på et skadested. Temahæftet støtter op om uddannelsen af holdledere og indsatsledere og skal ses som et supplement til det øvrige undervisningsmateriale på uddannelserne.

Der er fokus på anvendelsen af ledelsesværktøjer og udvidelse af ledelsesstrukturen på skadestedet. Hæftet skal medvirke til at skabe struktur i ledelsen af indsatsen og skabe overblik for de involverende ledere på skadestedet.

Det nye temahæfte bygger på viden fra uddannelse og indsatser fra ind- og udland. Hæftet afløser temahæftet om indsatsledelse på skadestedet fra 2015 og er fra dags dato implementeret på holdleder- og indsatslederuddannelserne og på den funktionsbestemte efteruddannelse af indsatsledere.

Temahæftet beskriver alle forhold om den tekniske ledelse, fra alarmering og til afslutning af indsatsen på et skadested.

Temahæftet er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen med bidrag fra Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber, herunder Nordjyllands Beredskab, Sydøstjyllands Brandvæsen, Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab.