Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Styrket EU-beredskab med perspektiv

Indholdsområde

 
 
 

Styrket EU-beredskab med perspektiv 

Medlemslandene i EU har vedtaget at styrke deres fælles evne til at håndtere større kriser og katastrofer. Det styrkede samarbejde rummer spændende muligheder set fra et dansk perspektiv.

13-03-2019 - kl. 10:00
Medlemslandene i EU har vedtaget en styrkelse af unionens evne til at håndtere større kriser og katastrofer. En væsentlig del af den styrkelse består i et fælleseuropæisk overbygningsberedskab kaldet rescEU.

Det styrkede samarbejde kan komme Danmark til gavn, siger chef for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Jens Oddershede:

- Set med beredskabsfaglige briller giver det rigtig god mening at styrke kapaciteten til at støtte de enkelte landes beredskaber på EU-niveau. Vi kan jo ikke hver især have materiel og kapacitet stående til hændelser, der ekstremt sjældent eller muligvis aldrig vil indtræffe, siger Jens Oddershede og fortsætter:

- Med rescEU vil Danmark i højere grad kunne trække på ekstra ressourcer, hvis vi skulle blive ramt af en helt ekstraordinær hændelse, ligesom vi naturligvis vil kunne bidrage til andre lande, der står i ekstreme situationer – som vi for eksempel så det med skovbrandene i Sverige i sommer. Så det er der meget fornuftige perspektiver i, og vi glæder os til at komme i gang med implementeringen.

Om de nye tiltag
EU's eksisterende civilbeskyttelsesmekanisme skal udbygges. Bl.a. skal der opbygges fælleseuropæiske kapaciteter under navnet rescEU. Kapaciteterne kan indsættes ved hændelser, hvor det enkelte medlemsland er hårdt presset.

Det kunne f.eks. dreje sig om hændelser som de historisk voldsomme skovbrande i Sverige, Grækenland og Portugal de senere år, terrorhændelser eller større sygdomsepidemier.

De nye tiltag er udelukkende et supplement til nationale kapaciteter. Redningsberedskab er fortsat et nationalt anliggende.

Ambitionen er, at EU’s katastrofeberedskab er styrket til sommer med f.eks. ekstra kapacitet til at slukke skovbrande fra luften med helikoptere og fly.

Som national myndighed på katastrofeberedskabsområdet står Beredskabsstyrelsen for implementeringen af de nye tiltag i Danmark.