Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Statistisk overblik: Naturbrande i landets kommuner

Indholdsområde

 
Nyhed fra Beredskabsstyrelsen 
 

Statistisk overblik: Naturbrande i landets kommuner 

Sommeren 2018 har budt på et rekordhøjt antal naturbrande. Her finder du en oversigt over naturbrande i maj, juni og juli fordelt på landets 98 kommuner.

09-08-2018 - kl. 09:00

Sommeren i år har været knastør og varm. Det har medført et rekordstort antal naturbrande på 2.091 for perioden maj-juni-juli. Det er 3,5 gange mere end gennemsnittet for samme periode de seneste fem år.

I den vedhæftede pdf-fil kan du se antal naturbrande fordelt på landet 98 kommuner.

Husk! Naturen er stadig knastør. Her er fire råd til at undgå, at der opstår brand i naturen:

  • Overhold det lokale afbrændingsforbud
  • Smid ikke tændstikker, cigaretter eller lignende i naturen
  • Undlad at parkere bilen i højt græs - katalysatoren kan antænde græsset
  • Hjælp med at udbrede budskabet


Om tallene

  • Naturbrande er brande i f.eks. marker, moser, grøfter eller private haver
  • Tallene stammer fra meldinger via 1-1-2 til alarmcentralerne, der registreres som naturbrande. Det validerede antal naturbrande kan afvige en smule fra det her oplyste
  • Beredskabsstyrelsens foreløbige analyse indikerer, at knap en tredjedel af årets naturbrande på landsplan er opstået i forbindelse med landbrugsarbejde. Bemærk, at der kan være store lokale udsving, ligesom en mere præcis opgørelse afventer en nærmere analyse
  • Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse arbejder på en grundig analyse af årets naturbrande