Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
KRISØV 2017
 

Evaluering af KRISØV 2017 

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiets evaluering af den nationale krisestyringsøvelse er nu klar. Rapporten konkluderer, at aktørerne har haft et godt udbytte af øvelsen, men at der er plads til forbedringer hos både myndigheder og i krisestyringssystemet.

15-05-2018 - kl. 09:00
Udbyttet var stort for de organisationer, der deltog i KRISØV 2017. Det konkluderer Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, der i den tværgående evalueringsrapport dog også fremhæver behovet for at styrke og videreudvikle en række områder.

Scenariet for KRISØV 2017 var en terrorhændelse på dansk jord, og 33 aktører fra departementer, styrelser, lokale myndigheder, medier, virksomheder og ambassader deltog i øvelsen, der fandt sted over to dage i september sidste år.

Aktører samarbejdede om kerneopgaver
KRISØV 2017 førte aktørerne gennem et hændelsesforløb, der var både realistisk og involverede flest mulige myndigheder og private aktører:

- Et terrorscenarie vil naturligt være ”polititungt”, og vi var meget opmærksomme på at brede de strategiske og operationelle dilemmaer ud til alle aktører. Målet var at skabe en virkelighedsnær og realistisk øvelse, som udfordrede aktørernes evne til at samarbejde om krisestyringens generelle kerneopgaver, siger øvelseschef Michael Kristiansen, der er politiinspektør i Rigspolitiet.

Øvelser hæver niveauet
KRISØV bliver afholdt hvert andet år, og selvom de nationale krisestyringsøvelser er ressourcekrævende, er de vigtige:

- Udviklingen af krisestyring i Danmark flytter sig ikke af sig selv. Øvelserne er derfor med til at hæve niveauet for myndighedernes krisestyringskapacitet, og det er særligt vigtigt i en tid, hvor det samlede risikobillede viser, at vi med kort varsel skal kunne håndtere ekstreme hændelser, siger Ulrik Keller, der er chefkonsulent i Beredskabsstyrelsen.

Læs rapporten
Evalueringen af KRISØV 2017 undersøger, hvorvidt det tværgående krisestyringssystem er i stand til at varetage de pålagte opgaver, og hvilket udbytte de deltagende organisationer har fået af øvelsen. Der fremsættes på den baggrund otte anbefalinger.

Rapporten er udfærdiget i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen, og du finder den her.

Evalueringens otte anbefalinger

 • Udviklingen af myndighedernes krisestyringskapacitet forankres på strategisk ledelsesniveau, og krisestyringskapaciteten skal udvikles og afprøves, før de ekstreme hændelser opstår.
 • Mulighederne for en it-løsning til understøttelse af et dynamisk situationsoverblik bør undersøges.
 • Procedurer, roller og ansvar i forhold til lokale og nationale situationsbilleder indskærpes.
 • Overvejelser vedrørende situationens mulige udvikling indarbejdes dybere i stabenes arbejdsgange.
 • Der fastholdes fokus på NOST’s opgave med strategisk rammesætning for den myndighedsfælles indsats.
 • Alle faste medlemmer af NOST gennemgår og vurderer egen kapacitet for at efterleve de krav, som er fastsat i ’Rammepapir for National Operativ Stab (NOST)’.
 • Styrke evnen til mere proaktiv kommunikation, især på sociale medier, samt paratheden til at levere budskaber på engelsk.
 • Procedurerne for anvendelse af ITV (videomøder) formaliseres.

Fakta

 • KRISØV: Er en tilbagevendende national krisestyringsøvelse, der hvert andet år afprøver om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer i det nationale krisestyringssystem fungerer efter hensigten. Den første KRISØV blev afholdt i 2003.
 • Kriseberedskabsgruppen: Består af repræsentanter fra Forsvarsministeriet (formand), Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Værnfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste og Sundhedsstyrelsen.

Kontakt

 • Center for Krisekommunikation
  4590 6000 (omstilling)
  kom@brs.dk