Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsforlig styrker Beredskabsstyrelsen

Indholdsområde

 
Nyhed fra Beredskabsstyrelsen 
 

Forsvarsforlig styrker Beredskabsstyrelsen 

Beredskabsstyrelsen er omfattet af det nye forsvarsforlig gældende 2018-2023. Beredskabsstyrelsen tilføres ekstra personel og materiel for bl.a. at imødegå voldsomt vejr. Forliget styrker også styrelsens krisestyringskapacitet.

28-01-2018 - kl. 12:30
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået et forsvarsforlig for perioden 2018-2023, som også omfatter Beredskabsstyrelsen.

På baggrund af bl.a. ekstreme vejrhændelser styrker forliget styrelsens operative kapacitet med ca. 125 ekstra værnepligtige pr. år og et antal befalingsmænd, når forliget er fuldt indfaset. Der tilføres også resurser til krisestyring og materiel.

Alt i alt styrkes det statslige redningsberedskab med 156 mio. kr. over forligets seksårige periode.

Med initiativerne i forsvarsforliget står Beredskabsstyrelsen bedre rustet til at assistere det kommunale redningsberedskab, politiet og andre myndigheder ved større hændelser og katastrofer, siger direktør Henning Thiesen.

- Igennem de senere år har vi været vidne til flere storme og stormfloder og andre voldsomme vejrhændelser, der har trukket store veksler på redningsberedskabet. Derfor giver det ud fra et beredskabsfagligt perspektiv mening at styrke Beredskabsstyrelsens kapacitet til at bistå det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved langvarige eller komplekse indsatser, siger Henning Thiesen.

Seksårigt forlig giver mulighed for at arbejde langsigtet
Hidtil har politiske aftaler om Beredskabsstyrelsens økonomi og aktiviteter været omfattet af særlige forlig om redningsberedskabet. Det er første gang, Beredskabsstyrelsen er omfattet af et forsvarsforlig, og det er med det seksårige forlig også første gang, at styrelsen er omfattet af en så langvarig politisk aftale.

Det ser direktør Henning Thiesen som en mulighed for at arbejde mere langsigtet.

- Nu kender vi de overordnede rammer for arbejdet de kommende seks år, og det giver et solidt fundament at tage afsæt i. Det skal vi udnytte til at sikre danskerne et endnu mere effektivt katastrofeberedskab i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgerne gennem operativt beredskab, forebyggelse, rådgivning og uddannelse, siger Henning Thiesen.

Om værnepligten

  • Værnepligtige er rygraden i Beredskabsstyrelsens operative beredskab
  • Værnepligten ved Beredskabsstyrelsen varer ni måneder
  • Efter en måned begynder de værnepligtige at løse opgaver i det operative beredskab
  • Når man har gennemgået værnepligten, får man titlen redningsspecialist  med certificeringer for bl.a. brand, redning, CBRN og USAR

Kontakt

  • Center for Krisekommunikation
    4590 6000 (omstilling)
    kom@brs.dk