Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Beredskabsstyrelsens indsatser ved stormflod

Indholdsområde

 
Nyhed fra Beredskabsstyrelsen 
 

Beredskabsstyrelsens indsatser ved stormflod 

På baggrund af DMI's varsel om forhøjet vandstand i det sydlige og sydøstlige Danmark samt voldsomt vejr i den sydligste del af Øresund har Beredskabsstyrelsen indsat mandskab og materiel.

04-01-2017 - kl. 19:15

DMI har varslet forhøjet vandstand i det sydlige og sydøstlige Danmark, og der forventes her en vandstand mellem 1,2 og 1,8 m over normalen. I den sydligste del af Øresund ventes vandstanden at kunne stige til mellem 1,2 og 1,5 meter over normalen. Beredskabsstyrelsen har på den baggrund indsat mandskab og materiel.


I samarbejde med øvrige aktører er ressourcerne således prioriteret i forhold til at forebygge og afhjælpe oversvømmelser de udsatte steder. Følgende tiltag er iværksat eller planlagt:


  • Alt disponibelt mandskab er indkaldt ved samtlige seks statslige beredskabscentre.
  • Der er udlagt mobile dæmninger i fasen frem til vandstanden er toppet, og der arbejdes med fyldning samt levering af sandsække til kommunerne.
  • Der forberedes pumpeindsats til den senere afhjælpende fase.

Yderligere assistance, hvis behovet opstår

Da den ekstraordinære vandstigning karakteriseres som en såkaldt 100-årshændelse, er der truffet foranstaltninger for indsættelse af supplerende ressourcer, hvis behovet skulle opstå.


Ingeniørregimentet i Skive vil kunne stille to delinger til rådighed, som kan indsættes efter aftale med Beredskabsstyrelsen.


Beredskabsstyrelsen har desuden været i kontakt med myndigheder i Sverige, Tyskland og Storbritannien om muligheden for at modtage assistance.


Se oversigt over Beredskabsstyrelsens indsatte ressourcer via link i højre kolonne.Oversigt over Beredskabsstyrelsens indsatte materiel og mandskab – klik på kortet for større format.


Kontakt

Kommunikationsenheden
45 90 60 00 (omstilling)
kom@brs.dk