Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forlængelse af værnepligt styrker beredskabet

Indholdsområde

 
Nyhed fra Beredskabsstyrelsen 
Værnepligtige under uddannelse
Forlængelsen af værnepligten i Beredskabsstyrelsen fra 6 til 9 måneder vil betyde en styrkelse af værnepligtsuddannelsen og dermed af beredskabet. 

Forlængelse af værnepligt styrker beredskabet 

Med den nye aftale om redningsberedskabet forlænges værnepligten ved Beredskabsstyrelsen fra 6 til 9 måneder. Det betyder en styrkelse de værnepligtiges uddannelse og dermed også af beredskabet. Samtidig spares 8,4 mio. kr. i perioden.

16-11-2012 - kl. 17:50

Med indgåelsen af en ny toårig aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 er der lagt op til en række udviklingstiltag og effektiviseringer. Et af de væsentlige punkter i aftalen trækker i begge retninger, nemlig forlængelsen af værnepligten i Beredskabsstyrelsen fra 6 til 9 måneder.


Forlængelsen af værnepligten ved Beredskabsstyrelsen betyder, at de værnepligtige får forøget deres uddannelse med tre måneder.


Betyder samtidig stor besparelse

Med forlængelsen af værnepligten følger også, at Beredskabsstyrelsen årligt vil skulle nedsætte indtaget af værnepligtige.


Antallet af værnepligtige i Beredskabsstyrelsen vil i aftaleperioden blive reduceret fra de nuværende 690 til 420. Nedsættelsen af det årlige antal værnepligtige betyder en betragtelig besparelse.


- Forlængelsen af værnepligtsperioden vil markant styrke de værnepligtiges uddannelse og dermed deres kompetencer og evner til at indgå i beredskabet. Samtidigbetyder den længere tjenestetid, at de værnepligtige bedre kan nyttiggøres i redningsberedskabet. Herudover vil det nedsatte antal værnepligtige betyde, at vi reducerer vores udgifter betydeligt, siger kolonnechef og chef for Beredskabsstyrelsens nationale beredskab, Jørn Allan Pedersen.


Besparelsen som følge af forlængelsen af værnepligten og det mindre årlige indtag af værnepligtige anslås til 2,1 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014.


Læs og download forligsteksten i sin helhed ved at følge linket i højre kolonne.