Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Katastrofeberedskabet styrkes med nyt materiel

Indholdsområde

 
Nyhed fra Beredskabsstyrelsen 
Oversvømmelser efter skybrud i København 2011
Beredskabsstyrelsens kapacitet til at håndtere oversvømmelser eksempelvis efter skybrud bliver i løbet af 2013-2014 styrket med mobile dæmninger og lænsepumpecontainere med generatorer.  

Katastrofeberedskabet styrkes med nyt materiel  

Det politiske forlig om redningsberedskabet styrker Danmarks katastrofeberedskab med nyt materiel, der bl.a. kan sættes ind ved oversvømmelser, olieforurening og ulykker med farlige kemiske stoffer.

15-11-2012 - kl. 13:10
Danmarks katastrofeberedskab bliver i 2013 og 2014 styrket med nye mobile dæmninger og lænsecontainere, lægtvandsfartøjer, en redningskran og yderligere en HazMat-enhed. Det fremgår af det politiske forlig om redningsberedskabet, der blev præsenteret på Christiansborg den 12. november.

Beredskabsstyrelsens kapacitet til at håndtere oversvømmelser eksempelvis efter skybrud bliver i forligsperioden styrket med mobile dæmninger og lænsepumpecontainere med generatorer. Ud over at styrke beredskabet i forhold til oversvømmelser kan materiellet også anvendes til f.eks. at inddæmme spildevand, der risikerer at løbe ud i naturen.

Mobilt kemisk ekspertberedskab tæt på KBH
I løbet af forligsperioden skal der etableres en HazMat-enhed ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. En HazMat-enhed er et mobilt ekspertberedskab, der kan sættes ind i områder, hvor der er mistanke om udslip af farlige kemiske stoffer.

Beredskabsstyrelsen har i dag HazMat-enheder placeret ved styrelsens beredskabscentre i Herning og Næstved. Placeringen af den nye HazMat-enhed i Hedehusene skal reducere responstiden i tilfælde af ulykker med farlige kemiske stoffer i hovedstadsområdet.

Kapaciteten til at redde mennesker ud ad sammenstyrtede bygninger bliver styrket ved at anskaffe yderligere en redningskran til Beredskabsstyrelsen i løbet af forligsperioden.  

For at styrke beredskabet til at bekæmpe olieforurening skal Beredskabsstyrelsen til at bemande forsvarets nye mobile lægtvandsfartøjer i samarbejde med hjemmeværnet. Lægtsvandsfartøjerne kan sættes ind i lavt vand tæt på kysten og ud til den vanddybde, hvorfra de nuværende miljøskibe kan operere.

Find mere information
Læs om HazMat-beredskabet og aftalen om redningsberedskabet for 2013-204 via links øverst i højre kolonne. 

Kontakt

Kommunikationsenheden 45 90 60 00 (omstilling) kom@brs.dk