Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver og organisation 
 

Politisk aftale om redningsberedskabet 

I Danmark fastlægges den overordnede udvikling af det statslige redningsberedskab gennem politiske aftaler. Der er normalt tradition for flerårige aftaler. Beredskabsaftalerne beskriver mål og rammer for udviklingen af det statslige redningsberedskab i den periode, aftalen dækker. Aftaleteksten fastsætter derudover den økonomiske ramme for redningsberedskabet og kan indeholde mere detaljerede anvisninger om økonomien. Den kan også indeholde krav til udviklingen af redningsberedskabets struktur i aftaleperioden. På grund af det statslige redningsberedskabs rolle i forhold til det kommunale redningsberedskab kan aftalen dog også have en væsentlig indvirkning på de kommunale redningsberedskabers virke.
Sidst opdateret 18-07-2018 - kl. 11:09